Z našeho blogu

V našem blogu pravidelně informujeme o novinkách z Institutu české levice jako jsou naše akce, nové publikace a další užitečné informace.

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XII.

Autor: Věra Beranová dne 24. 6. 2021

Milan Uhde, spisovatel, básník, dramatik, scenárista, politik. Narodil se v Brně v roce 1936 ve smíšené rodině, jeho matka byla židovka. Maturoval na gymnáziu v Králově Poli a v roce 1958 absolvoval Filosofickou fakultu Masarykovy university, obor čeština a ruština. Pracoval jako redaktor významného brněnského měsíčníku Host do domu, který vycházel v letech 1954 -1970 přednášel také na Janáčkově akademii múzických umění. Z_e sbírky Lidé z přízemí_ , která vyšla v roce 1962.

Pokračovat ve čtení

Levice musí mít program změny a musí za něj na všech frontách bojovat

Autor: Jiří Silný dne 23. 6. 2021

Rozhovor Institutu české levice s pedagogem a publicistou Jiřím Silným 1. Blíží se volby do Poslanecké sněmovny a sociologické průzkumy předpovídají vítězství koalice Pirátů se Starosty. Co podle vás způsobuje jejich umístění na prvním nebo druhém místě? Opakuje se situace, kdy působení etablovaných stran vnímá část veřejnosti jako špatné nebo nedostatečné a někteří lidé se domnívají, že nové osobnosti a nové strany přinesou kýženou změnu. Takovým způsobem se dostalo k moci i ANO.

Pokračovat ve čtení

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XI.

Autor: Věra Beranová dne 23. 6. 2021

Milan Kundera , jeden z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století. Jeho texty jsou odrazem společensko-politické situace svým způsobem literárně zpracované. K těm které hluboce ovlivnili atmosféru v Československu, jako například Směšné lásky, Žert, Nesnesitelná lehkost bytí. Staly se inspirací řady filmových zpracování. Autor próz, dramat, poezie, esejí, překladatel. V současnosti žije ve Francii. Starší texty jsou psány česky, od 70 let pak francouzsky. Patří mezi nejčastěji překládaného autora do nejrůznějších jazyků. Narodil se v roce 1929 v Brně, studoval na Fil.

Pokračovat ve čtení

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout X.

Autor: Věra Beranová dne 22. 6. 2021

Igor Zhoř, výtvarný teoretik, vysokoškolský pedagog, publicista, kurátor./1925 – 1997/. Vystudoval na univerzitě v Brně obor výtvarné výchovy. Od roku 1950 působil na různých typech škol, také ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Brně, později na Pedagogické fakultě UJEP a JAMU. Jeho publikační činnost zahrnovala jak vědecké - odborné texty, tak i populárně-vědné, zároveň i pedagogické. Byl kurátorem řady výstav a autor mnoha textů v katalozích. Publikoval své recenze a kritiky ve významných periodikách, vycházejících v 60.

Pokračovat ve čtení

COVID-19 a naše budoucnost

Zajímá vás co bude dále? Jak COVID-19 navždy změní naše životy? Pak navšivte naši specializovanou sekci stránek, kde se právě tomuto tématu detailně věnujeme a dáváme prostor významným českým osobnostem vyjádřit své někdy i nemainstreamové názory.

Navštívit naší COVID-19 sekci

Naši partneři