Blog

To jsou ty paradoxy…

Miloš Jakeš v osobních vzpomínkách a jako účastník komunistického hnutí, ba třetího odboje? „Byl oddaným a horlivým stoupencem Dubčeka, a to až do konce června 1968. Jakeš v té době odjel na čtrnáct dní do SSSR na dovolenou. Když se vrátil, zavolal svého přítele a pomocníka a řekl mu: ,Já se teď budu měnit. Myslím, že ty se mnou nepůjdeš, a proto nic už nesmíš vyřizovat a budeš sem chodit jen tak.

Pokračovat ve čtení

Sto let zápasů o ideje komunismu

Je nutno uznat, že ideje komunismu, jak je představili v devatenáctém století Marx a Engels dodnes neuchvátily celou zeměkouli a nezískaly ani většinu světové populace. Ale daly o sobě zřetelně a výrazně vědět. V relativně velké části světa, od Kuby až po Čínu se ideje komunismu proměnily v reálnou politickou sílu a v různých podobách ovlivnily společenská zřízení celých světadílů. Téměř ve všech zemích komunistické a socialistické ideje zanechaly nemalé stopy.

Pokračovat ve čtení

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout VII.

Mezi výrazné osobnosti 60 let bezesporu patřil teoretik, výtvarný kritik Jiří Padrta. /1929 – 1978/ Jeho předností byla orientace v aktuálním výtvarném životě 50. a 60. let, jak domácí tak i zahraniční provenience. Vystudoval pedagogickou fakultu výtvarnou výchovu a francouzštinu. Pracoval jako redaktor časopisu Výtvarná práce, který především v 60. letech patřil k periodiku, které odráželo konkrétní výtvarnou a nejen uměleckou situaci, doma i v zahraničí. Pro konec 50. let byl typický nástup abstraktní tvorby, který tento časopis odrážel.

Pokračovat ve čtení

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout VIII.

František Cubr architekt zabývající se především výstavnictvím . /1911 – 1976 /. Po roce 1945 spoluzakládal Stavoprojekt. Připravil prezentaci Československa na Světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu a v roce 1967 v Montrealu. Působil také jako profesor architektury ČVUT. K významným prezentacím patří například rekonstrukce Jiřského kláštera na Pražském hradě. Stal se zakladatelem moderně pojatého výstavnictví. Jeho myšlenky a vlastní tvorba přesáhly rámec doby. Kladl důraz na emotivní zážitek v rámci architektury a především výstavnictví.

Pokračovat ve čtení

Krátké zamyšlení k výročí komunistického hnutí

Je vždy problémem na pár stránkách vyjádřit mnohé z tak obsahově komplexní a víceúrovňové historie komunistického hnutí v průběhu jednoho století. Již proto je nutné akceptovat subjektivní výběr autora někdy rozbíhajících se, někdy jen koloraturních obrazů a načatých myšlenek a s nimi spojené riziko vylučující jedinou pravdu a interpretaci událostí, současně však vybízející k samostudiu dalších materiálů a reflexi ve spojení s osobní zkušeností čtenáře. Prolog Žádný historik není prorokem, přesto svým výkladem minulosti nechtěně indikuje budoucnost.

Pokračovat ve čtení

Politický okres Brandýs nad Labem v průběhu generální stávky v prosinci 1920

V následujícím textu se pokusím popsat prosincové události roku 1920 v politickém okrese Brandýs nad Labem s důrazem na činnost místní Československé sociálně demokratické strany dělnické (ČSDSD) a jejich nejvýznamnějších osobností. Nejedná se o první příspěvek na dané téma. Již v minulosti se mu věnoval regionální historik Vladimír Loyda, jehož text přinesl mnoho zajímavých poznatků, ale autor bohužel využil jen omezené množství pramenů a text byl ovlivněn dobou svého vzniku a v některých hodnoceních sklouzával ke schematičnosti.

Pokračovat ve čtení

Kauza Vrbětice: Česká republika mezi Ruskem a USA

Autor: ICL v sekci nase-akce

29. 4. 2021

Institut české levice Vás zve na online seminář na téma “Kauza Vrbětice: Česká republika mezi Ruskem a USA”. Úterý 4. 5. 2021 od 17:30, ZOOM Téma: Jak kauzu chápat v českých a globálních souvislostech, jak se promítla do bilaterálních vztahů mezi Českem a Ruskem a jakou roli v kauze hrají české a zahraniční zpravodajské služby? Nejen na to se pokusí odpovědět přednášející a následná diskuse. Přednášející: Jan Klán, sociolog a analytik; Veronika Sušová-Salminen, expertka na Rusko; Marek Hrubec, expert na globální studia.

Pokračovat ve čtení

Roztoky, 29. duben a transport smrti

Stejně jako v minulých letech, tak i letos vzpomeneme událostí, které se odehrály před 76 roky, z jara roku 1945. Událostí, které následovaly po sobě – pražské povstání, konec druhé světové války a osvobození naší vlasti spojeneckými silami, při kterém hlavní roli sehrála Rudá armáda. Každoročně se konají vzpomínkové akce, kladení věnců a kytic k památníkům a hrobům padlých. V současné době, kdy se stupňuje napětí ve světě, je nanejvýš žádoucí připomínat statečnost a obětavost našich předků, ale klást si i otázku, zda bychom byli jako oni a zachovali se úplně stejně.

Pokračovat ve čtení

Levicové pojetí kultury a umění ve 20. a 30. letech

Otázky kultury obecně, a umění zvlášť, jsou vždy součástí společenského dění, ideové, až politické orientace. Je tu však jeden problém a tím je, míra reflektování těchto otázek ve společnosti. Jak je společnost vnímá. Jedná se jen o jakousi pasivní polohu, nebo má kultura a umění své aktivní místo v konkrétním společenském dění? Položíme-li si otázku jakou úlohu, tedy myšleno, samozřejmě tu aktivní, sehrála kultura a umění v rámci levicového nasměrování a tedy svým způsobem i v orientaci KSČ, ve dvacátých a třicátých letech 20.

Pokračovat ve čtení

V. I. Lenin: Sebrané spisy

Přinášíme Sebrané spisy V. I. Lenina v pdf formátu. 55 svazků bylo vydáno v Nakladatelství Svoboda, Praha v letech 1979 - 1990. Komprimovaný soubor je k dispozici zde. Jednotlivé díly v PDF pak je možné stáhnout zde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

Pokračovat ve čtení