publikace

Marxistické pojetí světa v pojmech

Pochopit jakoukoli vědu, znamená porozumět pojmům, kterými je formulována, a také vztahům mezi těmito pojmy. Bez toho je jakékoli učení zbytečné, dokonce matoucí. V přírodních vědách se s pojmy nešvindluje, ve společenských vědách ano. Stačí vysvětlit je trochu jinak, a z původního smyslu je nesmysl. Tak se bojuje proti marxismu; zkreslují se pojmy, a z marxismu se dělá pavěda. Dnešní generace už zná většinou jen pojmy pokroucené dřívějším zjednodušeným výkladem, a hlavně falšované novější záměrnou dezinterpretací, šířenou školami i propagandou.

Pokračovat ve čtení

Politické chování příznivců radikální levice v ČR

V druhé polovině minulého desetiletí se začalo ukazovat , že určité naděje, které se odvíjely od lepších výsledků levice (té, kterou můžeme označovat za radikální, autentickou apod.) v evropských volbách do EP (2014) a i v některých místních, regionálních či parlamentních volbách v některých zemích EU, nenašly svého dlouhodobě platného naplnění. V dalších letech a národních evropských volbách se tato levice opět dostala na trajektorii stagnace, popř. mírného, ale trvalého poklesu.

Pokračovat ve čtení

PANDEMIE COVID-19: Konec neoliberální globalizace?

Na první pohled se zdá, že pandemie se stala dalším katalyzátorem probíhající krize západních společností a západního systému nadvlády, jak ho známe od počátku 16. století. V takovém scénáři se bude jednat o pokračování negativní krize, tj. krize, která nebude využita pro tak potřebnou reformu (či chcete-li revoluci). Je tu ale stále druhá možnost – totiž ta, že pandemie přispěje k obnově, jejíž nedílnou součástí musí být odmítnutí neoliberálního dogmatu, který bez přehánění (a nejen v časech korony) zabíjí.

Pokračovat ve čtení

100 let Prosincové generální stávky na Kladensku aneb když bylo Kladno „rudý Kronštadt“

Nová publikace v naší sekci Ke stažení. Eva Vlčková, Ladislav Nyš, Jiří Kopsa 100 let Prosincové generální stávky na Kladensku aneb když bylo Kladno „rudý Kronštadt“ Léta 1918-1920 – roky dramatického zápasu o charakter nové republiky, patří právem k nejslavnějším epochám bojů kladenských pracujících i celé novodobé historie našeho kraje. V těchto letech stál skutečně kladenský proletariát, díky své ideové vyspělosti, organizační semknutosti a disciplinovanosti, v čele celého českého dělnického hnutí.

Pokračovat ve čtení