rozhovory

Kam utekli voliči levice? Rozhovor Haló novin se sociologem Janem Klánem*

Kam utekli voliči levice? Rozhovor Haló novin se sociologem Janem Klánem Studie reaguje na změnu celé společnosti, kdy neexistuje jednolitý proletariát, jako býval v raných fázích industrializace. Mladí lidé si často neuvědomují, že jejich honba za zážitky a užívání, bez starosti, rebelství, je určována dluhem a půjčkami. Tradiční volič, jak tomu kdysi bývalo (dělník), dnes někdy volí dokonce pravici (ODS), čemuž by se klasikové socialismu podivili. Základní příjem je předstupeň komunismu, neboť základním příjmem mají být naplněny pouze základní a nikoli všechny potřeby lidí.

Pokračovat ve čtení

Rozhovor Haló novin s poslancem a historikem docentem Miroslavem Grebeníčkem

K 200. výročí narození Bedřicha Engelse Ne laciné proklamace, ale vzdělanost, čestnost a pevnost mu zjednaly velkou autoritu Rozhovor Haló novin s poslancem a historikem docentem Miroslavem Grebeníčkem *Dne 28. listopadu 1820, tedy před 200 lety, se narodil »bezvýznamný filozof 19. století«, jak Bedřicha Engelse nazval Václav Havel. Byl to opravdu tak bezvýznamný filozof? O Bedřichu Engelsovi je známo, že přestože se celoživotně věnoval obchodu, ke kterému jej nasměroval jeho otec, majitel textilní továrny, tak neméně času věnoval sebevzdělávání.

Pokračovat ve čtení

Základní příjem: Každému podle jeho základních potřeb - Videorozhovor s Markem Hrubcem

Základní příjem: Každému podle jeho základních potřeb Videorozhovor s Markem Hrubcem (https://www.youtube.com/watch?v=IReLc9uELPY). Nepodmíněný základní příjem je prvním krokem k naplnění známého principu “Každému podle jeho potřeb”, neboť základní příjem uskutečňuje princip “Každému podle jeho základních potřeb”. Celoroční informační, diskusní a petiční iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem byla zahájena 25. září 2020 ve všech zemích Evropské unie. Podobné aktivity nyní probíhají také v Norsku, Švýcarsku a dalších evropských zemích.

Pokračovat ve čtení

EN: SOME REFLECTIONS ON OUR DAYS

SOME REFLECTIONS ON OUR DAYS Tiberio Graziani, Chairman Vision & Global Trends – International Institute for Global Analyses tibgraziani@gmail.com Pandemic - international relations As far as international relations are concerned, the pandemic has undermined traditional partnership relationships, in particular those within the western field, accelerated the disintegration processes of the European Union, contributed to limiting the integration process of the Eurasian Economic Union , the emerging weight of Russia of and China is accentuated.

Pokračovat ve čtení

Některá zrcadlení našich dnů

Některá zrcadlení našich dnů Tiberio Graziani, Vision &Global Trends – International Institute for Global Analyses Pandemie - mezinárodní vztahy Pokud jde o mezinárodní vztahy, pandemie podkopala tradiční partnerské vztahy, zejména vztahy na Západě, urychlila procesy rozpadu Evropské unie, přispěla k omezení integračního procesu euroasijské hospodářské unie, zdůraznila nastupující váhu Ruska a Číny. Zdá se, že systémy založené na liberálních demokratických principech, na individualismu a na tzv. „západních" hodnotách neodolají zkoušce pandemií této velikosti.

Pokračovat ve čtení