studie

Jak dál levice? Hlavně KSČM?

Levicoví sociologové spolupracující prostřednictvím Klubu společenských věd, sociologické sekce s KSČM dlouhodobě opakují svá upozornění – stížnosti, že výsledky jejich sociologických výzkumů za poslední přibližně 3 desítky let, jakož i výsledky jiných, jimi vyhodnocovaných průzkumů prováděných různými agenturami, jsou zajímavé, často burcující, ale nenacházejí dostatečnou praktickou odezvu ve straně, především není podle jejich názoru adekvátní reakce vedení strany a jejích odborných orgánů. Máme přes sebou nový průzkum, zaměřený na širší levici v České republice.

Pokračovat ve čtení

Názory převážně levicových občanů ČR na aktuální politickou situaci a stav levicového hnutí

Názory převážně levicových občanů ČR na aktuální politickou situaci a stav levicového hnutí Autorský kolektiv : Mgr. Jiří Boháček, Dr. Mgr. Jan Klán, RSDr. Ján Mišovič, CSc. Ing. Lubomír Vacek, CSc. Institut české levice Praha, SPED ve spolupráci s Transform!europe Listopad 2020 V roce 2020 se realizuje dlouhodobý projekt zaměřený na analýzu politického chování příznivců radikální levice. Tento projekt garantuje Společnost pro evropský dialog (SPED) a při jeho realizaci spolupracuje s Institutem české levice.

Pokračovat ve čtení