valka

K výročí napadení SSSR fašistickým Německem

Chtěl bych pozdravit vaším prostřednictvím občany RF i dalších států bývalého SSSR u příležitosti připomínky věrolomného napadení SSSR fašistickým Německem a prvního dne Velké vlastenecké války. Té války, která národům SSSR přinesla nezměrné utrpení. Аle také tito hrdí občané první země socialismu prokázali své hrdinství a svým vítězstvími přinesli řadě evropských národů svobodu od okupantů a také jim dala možnost dát se na cestu k socialismu. Tento den by ale neměl sloužit jen k připomenutí pohnutých chvil před 8O lety.

Pokračovat ve čtení