Z našeho blogu

V našem blogu pravidelně informujeme o novinkách z Institutu české levice jako jsou naše akce, nové publikace a další užitečné informace.

Aktuální situace na české levicové scéně

Autor: Jan Klán dne 17. 9. 2021

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 uspořádal Institut české levice, Společnost pro evropský dialog a Klub společenských věd společnou akci v Brně na téma aktuální situace na české levicové scéně. Úvodní slovo pronesla Anna Štofanová a přivítala hosty – Jiřího Málka, Jána Mišoviče a Jana Klána. Jiří Málek ve svém úvodu připomněl, že již v minulosti proběhlo několik akcí. Současná akce, se rovněž věnuje tématu, kam utekli voliči radikální levice a na webu Institutu české levice jsou k dispozici závěrečné zprávy z výzkumu, který se tomuto tématu věnuje.

Pokračovat ve čtení

Postoje k období tzv. komunismu se mění

Autor: Ladislav Šafránek dne 14. 9. 2021

Před několika dny jsme měli možnost seznámit se s výsledky letošního jarního průzkumu agentur STEM a Focus na téma, jak lidé v Česku a na Slovensku vnímají současný politický režim. Výsledek překvapil nejen autory průzkumu, ale zcela evidentně i stoupence politické pravice a pohrobky Havlovy „nepolitiky". Každý čtvrtý Čech si totiž myslí, že aktuální režim je horší než komunismus. Je to pozitivní či negativní závěr? Nebo druhý nosný závěr průzkumu hovořící o tom, že dva roky po tzv.

Pokračovat ve čtení

Ke zkoumání sociálně ekonomických rozporů procesu kapitalistického zaměstnávání

Autor: František Neužil dne 13. 9. 2021

Při zkoumání hodnotové struktury zaměstnávání konkrétní živé všeobecně produktivní práce kognitariárního proletariátu v systému kapitalistických výrobních vztahů, jehož plodem je kognitariární zisk, čili logiky fungování kognitariárního kapitálu, předpokládáme, že a)podnikání klasického i kognitariárního kapitálu vychází ze stejného objemu investovaného konstantního kapitálu čili hodnotového vyjádření zvěcnělé mrtvé práce, jež se účastní procesu výroby nadhodnoty; b)klasický i kognitariární kapitál zaměstnávají stejný fyzický počet dělníků, ovšem hodnota a cena pracovní síly kognitariárních proletářů, která je pouze konvenčně symbolická, je n-krát vyšší než mzda proletářů tradičních; c)normálně funguje tržní hospodářský mechanismus s rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou a stabilními rovnovážnými cenami, které umožní, aby se všechno zboží, jež klasický i kognitariární kapitál vyrobí, na trhu prodalo a vyprodukovaná nadhodnota se tak přeměnila v zisk; d)všechny číselné hodnoty, jež vyjadřují velikost investovaných výrobních nákladů konstantního a variabilního kapitálu i masy vyrobeného zisku, jsou přirozená neboli celá a kladná čísla větší než jedna, a stejně tak všechny číselné indexy, jež budeme dále používat, jsou přirozená čísla větší než jedna.

Pokračovat ve čtení

Milan Matouš: Tři čtvrtě století komunistou

Autor: Stanislav Holubec dne 9. 9. 2021

Je dávnou dějinnou pravdou, že každá nová epocha opomíjí hlasy poražených elit. Není tomu jinak ani po sametové revoluci. Sice vzniklo několik memoárů nejvyšších představitelů KSČ (Husák, Jakeš, Štrougal), stejně jako nižších aparátníků, diplomatů či představitelů ozbrojených složek, ale jedna skupina komunistických elit převážně mlčela. Jde o čelné normalizační společenské vědce. Je to velká škoda, neboť mnoho oborů mělo své téměř emblematické figury, s jejichž pohledem by se čtenáři velmi rádi seznámili.

Pokračovat ve čtení

COVID-19 a naše budoucnost

Zajímá vás co bude dále? Jak COVID-19 navždy změní naše životy? Pak navšivte naši specializovanou sekci stránek, kde se právě tomuto tématu detailně věnujeme a dáváme prostor významným českým osobnostem vyjádřit své někdy i nemainstreamové názory.

Navštívit naší COVID-19 sekci

Naši partneři