Blog

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XVI.

K významným osobnostem, které se zapsaly do kulturně-politických dějin našeho prostředí, a to již od 50. let minulého století patří bezesporu Pavel Kohout , básník, prozaik, dramatik, narodil se v Praze v roce 1928. Jeho nejen umělecký, ale i společensko-politický vliv zasáhl nejen 60. léta. Publikoval a publikuje v českém a rakouském prostředí. V padesátých letech patřil k vedoucím představitelů budovatelské poezie. V období Pražského jara se velmi aktivně podílel na koncipování nového pojetí kulturní politiky.

Pokračovat ve čtení

Žena roku

Autor: v sekci nase-akce

19. 10. 2021

V sobotu 16. 10. 2021 se uskutečnila akce s názvem Ocenění žena roku, kterou pořádala Komise žen ve spolupráci s Institutem české levice. Tato akce zaznamenala již čtvrtý ročník, přičemž ten loňský zkomplikovala pandemie covidu. Letos se proto oceňovalo nadvakrát, musely se předat hned dvě ocenění a to z roku 2020 a letošní za rok 2021. Pro naše oceněné členky jsme měli připravené květinu, diplom a také skleněnou pozornost s motivem ženy, řekla v úvodu předsedkyně Komise žen Soňa Marková .

Pokračovat ve čtení

Rakouský fenomén Graz

Všichni se u našich jižních sousedů ptají: Jak je to možné? Ve Štýrském Hradci nebo místně Grazu, druhém největším rakouském městě, vyhráli místní komunální volby „komunisti", přesněji kandidátka Komunistické strany Rakouska (KPÖ). S obavami se ptají ti, kdo v tom vidí příchod „rudé revoluce". Ptají se také ti, kdo si přejí, aby radikální levice, zde reprezentovaná komunistickou kandidátkou, se prosadila. Zůstává ale otevřená otázka, proč se to stalo. Hned z kraje je třeba říci, že odpověď není ani jednoduchá ani jednoznačná.

Pokračovat ve čtení

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XV.

Mezi osobnosti, které se zapsaly do kulturního povědomí 60. let patřil bezpochyby i umělecký historik Václav Vojtěch Štech./ 1885- 1974 / 60. léta patřila k závěrečné kapitole jeho bohatého života a právě v této etapě, nesmírně obohatil nejširší veřejnost o problematiku umělecko-historickou. Bezesporu patřil v těm společenskovědním odborníkům, historikům, kteří nejen svým vzděláním, svými vědomostmi si dovedli získat to nejširší publikum. Byla to především televize, která umožnila realizovat cyklus nazvaný Procházky Prahou, kde právě V.

Pokračovat ve čtení

Lubomír Vacek: Hovořit o socialismu má smysl

Hovořit o socialismu má smysl je název nové publikace Lubomíra Vacka. Obsahuje jeho statě, články, texty, diskusní příspěvky a rozhovory z minulých let, které se vztahují k problematice socialismu. Vracet se po letech k napsanému textu má svá opodstatnění. Nejen jako obyčejná připomínka k již jednou vyřčenému, ale také jako potvrzení platnosti anebo neplatnosti někdejších myšlenek, výroků či vyjádření, a jako jejich rozvinutí do nových podmínek a rozměrů. Léta ukázala, že mnohé myšlenky platí dosud, některé doznaly změny a některé platnost pozbyly.

Pokračovat ve čtení

Po volbách v Rakousku a Německu

Volby do obecního (městského) zastupitelstva v Rakouském Štýrském Hradci a do Spolkového sněmu SRN, které se konaly týž den 26. září, nabízejí českým voličům, především levicově orientovaným, ještě nerozhodnutým a samotné KSČM mnoho k zamyšlení, přestože jejich obsah a význam nejsou v geopolitickém kontextu srovnatelné. Všeobecně v kontextu voleb, problematiky a omezení způsobených Covid-19 v Rakousku, která osobně znám, mohu potvrdit, že pro odevzdání hlasu platilo mít: masku FFP2, vlastní psací materiál (kuličkové pero, barevnou tužku nebo podobný psací instrument), oficiální průkaz totožnosti s fotografií - pas, občanský průkaz, zbrojní průkaz, invalidní pas a podobné.

Pokračovat ve čtení

Jaká je situace české levice?

V pondělí 20. 9. 2021 proběhl odborný seminář, který společně pořádal Institut české levice, Centrum strategických a teoretických studií a Klub společenských věd. Seminář se zabýval situací v českých levicových stranách, které v současnosti bojují o své přežití v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Hlavními referujícími byli – sociolog Ján Mišovič, Jiří Málek ze Společnosti pro evropský dialog (SPED) a Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie (MdA). Ján Mišovič ve svém vystoupení zopakoval volební výsledky KSČM od roku 1996.

Pokračovat ve čtení

Po volbách v Ruské federaci

Volby do Státní Dumy (SD) proběhly poprvé v historii Ruské federace a po změně Ústavy RF během tří dnů (od 17. do 19.září, včetně). Hlavní událostí voleb představují podle osobního hodnocení: 1) vstup páté a nové politické strany do SD – Noví lidé. 2) úspěch KSRF (Komunistické strany Ruské federace), 3) nejhorší výsledek Liberálně demokratické strany Ruska (Žirinovského) od roku 2007 a 4) absolutní propad neoliberálů a podobných představitelů liberálního západního myšleni, hospodářského, politického a hodnotového systému.

Pokračovat ve čtení

Aktuální situace levice v ČR

Česká pobočka Transform! europe ve spolupráci s Institutem české levice a Klubem společenských věd uskutečnila besedu pod názvem Aktuální situace levice v ČR. Akce proběhla 16. 9.2021 od 16.00 do19.00 hod. v Brně, za přítomnosti 30 účastníků, zejména z řad členů KSV pobočka Brno, ale i zástupců MDA. Besedu zahájila A. Štofanová. Po krátkém úvodním slově J.Málka vystoupil J.Mišovič s rekapitulací výsledků voleb do PS, krajů a EP v období 1996-2020 na úrovni Jihomoravského kraje a jednotlivých okresů kraje.

Pokračovat ve čtení

Aktuální situace na české levicové scéně

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 uspořádal Institut české levice, Společnost pro evropský dialog a Klub společenských věd společnou akci v Brně na téma aktuální situace na české levicové scéně. Úvodní slovo pronesla Anna Štofanová a přivítala hosty – Jiřího Málka, Jána Mišoviče a Jana Klána. Jiří Málek ve svém úvodu připomněl, že již v minulosti proběhlo několik akcí. Současná akce, se rovněž věnuje tématu, kam utekli voliči radikální levice a na webu Institutu české levice jsou k dispozici závěrečné zprávy z výzkumu, který se tomuto tématu věnuje.

Pokračovat ve čtení