Blog

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XII.

Milan Uhde, spisovatel, básník, dramatik, scenárista, politik. Narodil se v Brně v roce 1936 ve smíšené rodině, jeho matka byla židovka. Maturoval na gymnáziu v Králově Poli a v roce 1958 absolvoval Filosofickou fakultu Masarykovy university, obor čeština a ruština. Pracoval jako redaktor významného brněnského měsíčníku Host do domu, který vycházel v letech 1954 -1970 přednášel také na Janáčkově akademii múzických umění. Z_e sbírky Lidé z přízemí_ , která vyšla v roce 1962.

Pokračovat ve čtení

Levice musí mít program změny a musí za něj na všech frontách bojovat

Rozhovor Institutu české levice s pedagogem a publicistou Jiřím Silným 1. Blíží se volby do Poslanecké sněmovny a sociologické průzkumy předpovídají vítězství koalice Pirátů se Starosty. Co podle vás způsobuje jejich umístění na prvním nebo druhém místě? Opakuje se situace, kdy působení etablovaných stran vnímá část veřejnosti jako špatné nebo nedostatečné a někteří lidé se domnívají, že nové osobnosti a nové strany přinesou kýženou změnu. Takovým způsobem se dostalo k moci i ANO.

Pokračovat ve čtení

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XI.

Milan Kundera , jeden z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století. Jeho texty jsou odrazem společensko-politické situace svým způsobem literárně zpracované. K těm které hluboce ovlivnili atmosféru v Československu, jako například Směšné lásky, Žert, Nesnesitelná lehkost bytí. Staly se inspirací řady filmových zpracování. Autor próz, dramat, poezie, esejí, překladatel. V současnosti žije ve Francii. Starší texty jsou psány česky, od 70 let pak francouzsky. Patří mezi nejčastěji překládaného autora do nejrůznějších jazyků. Narodil se v roce 1929 v Brně, studoval na Fil.

Pokračovat ve čtení

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout X.

Igor Zhoř, výtvarný teoretik, vysokoškolský pedagog, publicista, kurátor./1925 – 1997/. Vystudoval na univerzitě v Brně obor výtvarné výchovy. Od roku 1950 působil na různých typech škol, také ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Brně, později na Pedagogické fakultě UJEP a JAMU. Jeho publikační činnost zahrnovala jak vědecké - odborné texty, tak i populárně-vědné, zároveň i pedagogické. Byl kurátorem řady výstav a autor mnoha textů v katalozích. Publikoval své recenze a kritiky ve významných periodikách, vycházejících v 60.

Pokračovat ve čtení

Ve stínu covid-19

St. Petersburg – Včera (5.6) skončilo 24. Mezinárodní ekonomické fórum (MEF). Jeho výsledky by měly posloužit i české diplomacii k zamyšlení nejenom o zavedení kulatých stolů českých politických stran na téma Ruska kulhajících za duchem doby. Nejasné cíle a přenos naděje na zlepšení vztahů s RF na příští vládu nevěští totiž nic dobrého. Proč? Kdo by vládu netvořil, brzo po usazení se v křesle moci potvrdí veřejnosti, že se jedná o planou naději.

Pokračovat ve čtení

seminář Základní příjem ve světě

Autor: v sekci nase-akce

16. 6. 2021

Iniciativa evropských občanů „Zaveďme nepodmíněný základní příjem“ a Institut české levice Vás zvou na seminář Základní příjem ve světě. Marek Hrubec, Martin Brabec, Markéta Minářová a Jiří Silný přednesou příspěvky o experimentech se základním příjmem v různých zemích a poté bude následovat diskuse. Moderace Jan Klán. Na semináři bude představena nová kniha o základním příjmu. Seminář se bude konat ve středu 23. června od 16:30 (Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, Praha 1)

Pokračovat ve čtení

Dnes máme minimálně tři levice

1. Blíží se volby do Poslanecké sněmovny a sociologické průzkumy předpovídají vítězství koalice Pirátů se Starosty. Co podle vás způsobuje jejich umístění na prvním nebo druhém místě? Pokud říkají ty výzkumy pravdu (jsou známy i výzkumy, které se nestrefily), je třeba hledat za preferencemi Pirátů se Starosty více faktorů. K Pirátům a Starostům podle všeho přecházejí někteří voliči od ANO. Nechtějí už volit Babiše, ale nechtějí volit ani pravici. Totéž se týká některých z těch, kdo dříve volili ČSSD.

Pokračovat ve čtení

Bouřlivé 20. století komunistického hnutí

»Proletariát nemá v boji o moc jinou zbraň kromě organizace,« napsal kdysi V. I. Lenin. Komunistické hnutí, nesoucí v názvech svých politických organizací slovo »komunistická«, si v těchto dnech připomíná 100 let od založení ve své době své nejsilnější politické organizace – Komunistické strany Československa. Jejímu založení předcházel bouřlivý kvas uvnitř sociální demokracie. Není nezanedbatelné, že KSČ byla z pohledu vzniku komunistických stran po celém světě pod vlivem VŘSR a založení Komunistické strany Ruska (bolševiků) ustavena poměrně později.

Pokračovat ve čtení

Na stadiónu života byla normalizace jako bazén olympijských rozměrů plný kalných vod

Přinášíme interview s Muriel Blaive (1) pro Institut české levice (IČL) v rámci aktivit věnovaných 100. výročí Komunistické Strany Československa. IČL : Jak hodnotíte pozici KSČ v průběhu let od jejího vzniku až do roku 1990 v kontextu evropského komunistického hnutí? Byla KSČ prokazatelně podřízenou složkou sovětské komunistické doktríny a politiky? Jestliže ano, nakolik hrála i aktivní, vlastní roli v Československu a v evropském komunistickém hnutí? Muriel Blaive : KSČ byla jednou z mála komunistických stran (pomysleme také na německé a francouzské KS), které se v době svého vzniku těšily skutečné legitimitě ve společnosti.

Pokračovat ve čtení

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout IX.

Jsou osobnosti v našich kulturních dějinách, které velmi výrazně ovlivnily nejen svou dobu, ale jsou svým způsobem jistým vzorem pro další generace. Adolf Hoffmeister /1902 – 1973 / je toho naprosto jasným příkladem, a to v celé šíři svého působení. Jako spisovatel, výtvarník, kulturní pracovník, glosátor své doby, s jasnými vizemi do budoucnosti. Někteří jeho souputníci přímo nesouhlasili s jeho názory, ale vždy poukazovali na jejich jedinečnost a smysl dialogu.

Pokračovat ve čtení