Blog

Aktuální situace na české levicové scéně

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 uspořádal Institut české levice, Společnost pro evropský dialog a Klub společenských věd společnou akci v Brně na téma aktuální situace na české levicové scéně. Úvodní slovo pronesla Anna Štofanová a přivítala hosty – Jiřího Málka, Jána Mišoviče a Jana Klána. Jiří Málek ve svém úvodu připomněl, že již v minulosti proběhlo několik akcí. Současná akce, se rovněž věnuje tématu, kam utekli voliči radikální levice a na webu Institutu české levice jsou k dispozici závěrečné zprávy z výzkumu, který se tomuto tématu věnuje.

Pokračovat ve čtení

Postoje k období tzv. komunismu se mění

Před několika dny jsme měli možnost seznámit se s výsledky letošního jarního průzkumu agentur STEM a Focus na téma, jak lidé v Česku a na Slovensku vnímají současný politický režim. Výsledek překvapil nejen autory průzkumu, ale zcela evidentně i stoupence politické pravice a pohrobky Havlovy „nepolitiky". Každý čtvrtý Čech si totiž myslí, že aktuální režim je horší než komunismus. Je to pozitivní či negativní závěr? Nebo druhý nosný závěr průzkumu hovořící o tom, že dva roky po tzv.

Pokračovat ve čtení

Ke zkoumání sociálně ekonomických rozporů procesu kapitalistického zaměstnávání

Při zkoumání hodnotové struktury zaměstnávání konkrétní živé všeobecně produktivní práce kognitariárního proletariátu v systému kapitalistických výrobních vztahů, jehož plodem je kognitariární zisk, čili logiky fungování kognitariárního kapitálu, předpokládáme, že a)podnikání klasického i kognitariárního kapitálu vychází ze stejného objemu investovaného konstantního kapitálu čili hodnotového vyjádření zvěcnělé mrtvé práce, jež se účastní procesu výroby nadhodnoty; b)klasický i kognitariární kapitál zaměstnávají stejný fyzický počet dělníků, ovšem hodnota a cena pracovní síly kognitariárních proletářů, která je pouze konvenčně symbolická, je n-krát vyšší než mzda proletářů tradičních; c)normálně funguje tržní hospodářský mechanismus s rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou a stabilními rovnovážnými cenami, které umožní, aby se všechno zboží, jež klasický i kognitariární kapitál vyrobí, na trhu prodalo a vyprodukovaná nadhodnota se tak přeměnila v zisk; d)všechny číselné hodnoty, jež vyjadřují velikost investovaných výrobních nákladů konstantního a variabilního kapitálu i masy vyrobeného zisku, jsou přirozená neboli celá a kladná čísla větší než jedna, a stejně tak všechny číselné indexy, jež budeme dále používat, jsou přirozená čísla větší než jedna.

Pokračovat ve čtení

Milan Matouš: Tři čtvrtě století komunistou

Je dávnou dějinnou pravdou, že každá nová epocha opomíjí hlasy poražených elit. Není tomu jinak ani po sametové revoluci. Sice vzniklo několik memoárů nejvyšších představitelů KSČ (Husák, Jakeš, Štrougal), stejně jako nižších aparátníků, diplomatů či představitelů ozbrojených složek, ale jedna skupina komunistických elit převážně mlčela. Jde o čelné normalizační společenské vědce. Je to velká škoda, neboť mnoho oborů mělo své téměř emblematické figury, s jejichž pohledem by se čtenáři velmi rádi seznámili.

Pokračovat ve čtení

NU! – znamená ANO

Před mnoha lety řekl bývalý spolkový kancléř Helmut Schmidt (1918 - 2015): V tomto století je v sázce sebeovládání a zachování evropské civilizace. Zcela určitě také věděl, že v padesátých letech byly mnohé automobily pravděpodobně postaveny možná i proto, aby se mladí lidé v nich naučili líbat a vyjadřovat cit a lásku. Po té, co začal post-sexuální věk, milenci se považují za partnery v dočasné komunitě pohodlí, aby oheň vášně mohl být uhašen.

Pokračovat ve čtení

Summit KS ČLR a světových politických stran

6.července se uskutečnil summit KS ČLR a světových politických stran a organizací s tématem Práce pro blaho lidí: odpovědnost politických stran. Summitu se zúčastnila KSČM společně se zástupci IČL v počtu cca 50 účastníků prostřednictvím téměř tříhodinového video připojení v prostorách velvyslanectví ČLR. Za KSČM vystoupil v záznamu předseda JUDr. Vojtěch Filip, za KS ČLR prezident Si Ťin-pching. V zasedacím sále velvyslanectví ČLR vystoupili velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin a za KSČM Leo Luzar, místopředseda poslaneckého klubu.

Pokračovat ve čtení

Pravda, Rusko, Práce - Práce za tři kopějky

V kontextu obsahu částí věnovaných Pravdě a Rusku s poznámkami k zamyšlení se nachází logicky i třetí sovětský výrok - Práce za tři kopějky. Co by vláda ČR a EU neslibovaly občanům v oblasti zvýšení mezd a udržení životní úrovně a její kvality v budoucnosti, skutečnost bude jiná. Nůžky mezi bohatými a chudými se budou ještě více rozevírat, napětí a represe ve společnosti budou posilovat a marnost v objetí narcismu, agresivního ticha a vládních represí bude metastázovat do všech oblastí života.

Pokračovat ve čtení

Pravda, Rusko, Práce - 1

Vynucené stěhování, způsobené zvýšením nájemného o maličkost, kterou si nemohu ani ve snu dovolit – minimálně osm tisíc korun plus měsíčně, které mi během pobytu v lázních oznámila nová majitelka domu, působí na mně příjemně jako studená sprcha v letním počasí. Nepřekvapilo mně, kromě té rychlosti, protože již dlouhou dobu vím, že ztráta zdravého rozumu se týká také akademiků a materiálně zabezpečených lidí. K nim patří i nová majitelka. Současné stěhování Západu z afgánského Kabulu je velmi podobné.

Pokračovat ve čtení

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XIV.

V 60. letech kontakty se zahraničím svým způsobem zprostředkovával literární teoretik a historik Mojmír Grygar. Narodil se v roce 1928 v Babíné na Slovensku, studoval literární vědu a estetiku na Filosofické fakultě UK u Jana Mukařovského, byl jeho asistentem, pracoval v Ústavu pro českou literaturu ČSAV, letech 1969–1971 působil jako hostující profesor Slovanského semináře univerzity v Amsterdamu a zůstal v cizině natrvalo. V 60 letech publikoval v řadě periodik, jako například v Kulturní politice, Novém životě, Plameni, Literárních listech, Romboidu, Hostu do domu, Listů, Estetice a jiných.

Pokračovat ve čtení

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XIII.

Vzájemná propojenost, česko-slovenská, v oblasti kultury a umění, byla v 60. letech zcela přirozená, a to jak v rámci konkrétního umění, tak i jeho teorie. Přispívaly k tomu vzájemné návštěvy významných představitelů, divadelní představení, dramaturgie filmů, výstavní činnost, v neposlední řadě televizní vysílání. Stejně to bylo i v oblasti teorie. Přispívala k tomu dostupnost knižní a časopisecké produkce, společné konference a podobně. K těm osobnostem, které posunuly význam teorie a historie literatury ve slovenském i českém prostředí, patřil i Mikuláš Bakoš /1914-1972/.

Pokračovat ve čtení