Konference: Otevřená budoucnost - Novotného lávka v Praze

Autor: Mgr. Jan Klán | 10. 9. 2019

Konference se konala pod záštitou Nadace Rosa Luxemburg Stiftung e. V. a měla za cíl reflektovat posledních 30 let od listopadu 1989 se zaměřením na budoucnost. Konference se zúčastnil tajemník institutu.

Konference byla rozdělena do tří bloků. Prvním blokem bylo bilancování polistopadového vývoje, a kam jsme za oněch 30 let dospěli. Ekonom Zbyněk Fiala objasňoval ekonomickou transformaci v 90. letech minulého století a její důsledky pro současnost. Filosof František Neužil se zaměřil na důvody rozpadu státně socialistického systému a poukázal na koncept, kdy filosof Josef Heller označil minulý režim za protosocialismus. Ze zahraničních hostů vystoupil ze Slovenska politolog Tomáš Profant a poukázal na problém odlivu peněz na zahraniční projekty v rámci rozvojové pomoci.

Druhý blok se zaměřil na změnu orientace. Přednášející se zabývali tím, jakým směrem se má vydat dnešní levice. Se svým příspěvkem vystoupil filosof Václav Bělohradský a objasnil tři systémové změny, které musí levice provést, aby opět nastala její renesance. Se svým příspěvkem vystoupila socioložka Alena Wagnerová, která se zaměřila na vztah minulosti a budoucnosti. O perspektivách levice jako celku pohovořil novinář Martin Hekrdla. Příspěvek ve směru zelené politiky a budoucího socialismu přednesl Josef Patočka, novinář a aktivista. Ten poukázal na problém klimatické změny a závislosti civilizace na neobnovitelných zdrojích.

Poslední, třetí blok, se zaměřoval na to, co vlastně dělat dál? Zde vystoupili Michaela Pixová sociální geografka, dále Antonín Hořica, aktivista, Apolena Rychlíková, režisérka, Arťom Korjagin, aktivista, Filip Hausknecht, politik a Petr Pávek, aktivista.

Foto