Konference: TRANSFORM! EUROPE ve Vídni

Autor: Mgr. Jan Klán | 20. 9. 2019

Ve dnech 19. a 20. září 2019 jsem byla jako externí spolupracovnice členkou týmu Institutu české levice, z. ú., který se zúčastnil výročního shromáždění Transform! Europe, které se koná každoročně, a jehož členy jsou evropské levicové nadace a organizace, povětšinu hlásící se ke straně Evropské levice. Transform je k této straně podle bruselské legislativy asociován a přidružen jako její nadace a měl by straně Evropské levice poskytovat analytické a teoretické zázemí. Přítomno bylo 50 účastníků a za ČR zde byla Společnost pro evropský dialog jako členská organizace. První den bylo oficiálně zahájeno jednání a schválen program. Podrobně byla zhodnocena činnost za minulý rok a byla provedena kontrola čerpání rozpočtu.

Následovalo přijetí nových členů a pozorovatelských organizací. Poté proběhla rozsáhlá politická debata o situaci v Evropě (militarizaci evropských struktur, Brexitu) a její transformaci, a to také včetně prezentace struktur evropských stran a klimatické krize. Stavem a postupem, jak dále pokračovat v otázkách Evropy a levice, by se mělo také zabývat Evropské fórum v listopadu, což je evropské levicové setkání, na kterém se aktivně podílí také Transform. Jednání kongresu strany Evropské levice, které bude v prosinci, by se mělo zabývat stavem Evropy a otázkou reformy EU z pohledu levicové politiky.

Součástí programu byla také prezentace problémových témat pro rok 2020 jejími garanty. Mezi ně patřily i tři projekty, které se týkaly České republiky: Klimatická stabilita a mír, film o postavení pracujících v období 1918 až 1939 v Čechách a projekt zabývající se strategií mediální spolupráce.

Po představení shora všech uvedených projektů byly ustanoveny tři pracovní skupiny: zabývající se ekologií a transformací, politickou strategií levice, a teorií třídy, socialismu, technologie a feminismu. V rámci každé skupiny pak byly diskutovány příslušné projekty.

Druhý den jednání se pak jednotlivé projekty schvalovaly, včetně jejich rozpočtů.

Foto