Seminář: Mýty a předsudky ženských otázek v období socialismu

Autor: Mgr. Jan Klán | 26. 10. 2019

V sobotu dne 26. 10. 2019, v ul. Politických vězňů 1531/9, Nové Město, Praha 1, proběhl seminář, který pravidelně dvakrát do roka pořádá Komise žen ve spolupráci s Oddělením pro evropské záležitosti a občanský sektor a Oddělením pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci ústředního výboru KSČM. Letos se k této akci připojil také Institut české levice, z. ú. Vzhledem k blížícímu se 30. výročí listopadu 1989 bylo zvoleno téma „Mýty a předsudky ženských otázek v období socialismu.“

Na semináři vystoupila Soňa Marková a poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná, které zhodnotily postavení žen v minulosti.

Účastnice semináře krátce pozdravil významný host 1.místopředseda Poslanecké sněmovny P ČR Vojtěch Filip. S hlavním referátem vystoupila Jana Bystřická, členka Komise žen za Plzeňský kraj, původní profesí dětská sestra. Zmínila nyní diskutovaný pohled na dětské jesle a návrhy ministryně sociálních věcí Jany Maláčové na současné řešení tohoto problému. Také se zmínila o rozdílném v odměňování mužů a žen za výkon stejné práce, kdy je pozice ženy znevýhodněná.

K tomuto problému vystoupil sociolog Jan Klán, který ve své vystoupení z historického hlediska popsal vývoj této otázky od roku 1945. V další části se věnoval problematice používání antikoncepce. Součástí semináře bylo slavnostní ocenění „Ženy roku“, jejímž mottem bylo „Lepší je zapálit alespoň malou svíčku, než sedět a nadávat na tmu.“ Cílem této akce bylo ocenění a poděkování ženám, které ve svém volném čase pracují pro obce, v nichž bydlí, nebo pro občanská společenství, vychovávají mládež, s vidinou lepšího života občanů a celé společnosti, přitom tak nečiní na úkor své vlastní rodiny.

Oceněným ženám za Institut české levice, z.ú. poděkoval a předal kytice tajemník institutu Jan Klán.

Foto