Z akce: Zaveďme nepodmíněný základní příjem

Autor: Mgr. Jan Klán | 17. 9. 2020

Institut české levice, z. ú. a Česká část Iniciativy evropských občanů Zaveďme nepodmíněný základní příjem uspořádaly ve čtvrtek dne 17. 9. 2020 v Praze na Novotného lávce seminář k problematice nepodmíněného základního příjmu. Téma se nediskutuje v České republice poprvé, podobná iniciativa zde byla již v letech 2013 – 2014, ale od té doby nastal poměrně značný posun k zavedení tohoto atributu do společnosti. Nepodmíněný základní příjem (NZP) je významnou civilizační změnou. Prostřednictvím jeho zavedení se posouváme k podstatně spravedlivější společnosti, než v jaké dosud žijeme, řekl v úvodu, jako první z členů české skupiny iniciativy, sociální vědec Marek Hrubec. NZP bude nápomocen chudým a těm, kteří vykonávají prekérní (podřadnou) práci.

Parametry kampaně přiblížil další sociální vědec Martin Brabec. Ten zmínil, že za rok je nutné sesbírat fyzicky či elektronicky jeden milion podpisů v celé EU, minimálně v sedmi zemích Unie se musí sesbírat dané kvorum. Poté se tímto návrhem bude zabývat Evropská komise. Pro ČR to činí 14 805 podpisů. Sběr začne příští týden, skončí 25. září 2021.

Iniciativa evropských občanů, jak vysvětlil vedoucí české sekce Rosa Luxembg Stiftung Jiří Silný, byla uvedena v život Evropskou komisí na základě Lisabonské smlouvy v roce 2011. Je to dávkování homeopatické, protože pokud se shromáždí milion podpisů, EK se iniciativou musí zabývat, ovšem není dáno, jak se k ní postaví. Samotná myšlenka NZP je vedena snahami o udržení soudržnosti společnosti, protože rozdíly mezi bohatými a chudými se prohlubují, v období krize zejména. NZP není pomoc, nýbrž podíl na výkonech společnosti, zdůraznil Silný.

Jako otevírání nových horizontů, zásadní změna paradigmatu (pohledu na svět), zcela nový princip, vize, perspektiva – tak vidí tento fenomén všichni řečníci. Svět kapitálu totiž vygeneroval rozpory a nerovnosti, NZP by měl být svého druhu občanské, a tím pádem tedy lidské právo, poznamenal ekonom Jiří Šteg. Zdroje na takový systém jsou, uvědomíme-li si, kolik miliard se vyvádí ročně do daňových rájů, jaké benefity realizují majitelé korporací, kolik spolkne neproduktivní zbrojení, jak zneužíváme přírodní zdroje (nejen podle Silného čerpáme 2,5 planety) apod. Tato společnost vytváří extrémní zdroje, ale ty jsou extrémně nespravedlivě rozdělovány, vysvětlil Šteg. Jde tedy o novou strukturu veřejných financí, NZP nelze brát současnou optikou. Není to nápad, který lze okamžitě uskutečnit, jde o postupný proces. Podobně jako systém veřejného zdravotního pojištění také vyžadoval čas, postupné kroky, velké vysvětlování a jinou strukturu veřejných financí.

Po úvodních slovech hlavních řečníků následovala diskuze, která byla místy velice bouřlivá. V ní vystoupili jak kritici konceptu NZP, tak jeho obhájci. Celá diskuze se zejména točila na tom, kde na NZP vzít prostředky, zda se nebude jednat o duplikování sociálních dávek a zda NZP mnozí lidé nepropijí nebo jinak neprohýří. Nicméně všichni se shodli na tom, že tento koncept je nutné nadále prohlubovat a uvádět jej v život, protože se tak tomu děje i jinde v zahraničí. Musíme si uvědomit, že s postupným rozmachem digitalizace a nástupu robotů bude NZP nutností, protože se mnoho lidí ocitne bez práce. Institut české levice, z. ú. bude zcela jistě pořádat další akce na toto téma, kde budou představeny jednotlivé koncepty NZP. Na světě totiž není jeden koncept, ale vyskytuje se jich více – například podle toho, kdo danou dávku NZP má dostat (zda lidé od narození nebo až dospělí lidé), případně jaká má být výše NZP. Tyto a mnohé další věci se budou diskutovat v dalších seminářích.

Foto