100 let Prosincové generální stávky na Kladensku aneb když bylo Kladno „rudý Kronštadt“

Autor: Institut české levice, z. ú. | 30. 11. 2020

Nová publikace v naší sekci Ke stažení.

Eva Vlčková, Ladislav Nyš, Jiří Kopsa

100 let Prosincové generální stávky na Kladensku aneb když bylo Kladno „rudý Kronštadt“

Léta 1918-1920 – roky dramatického zápasu o charakter nové republiky, patří právem k nejslavnějším epochám bojů kladenských pracujících i celé novodobé historie našeho kraje. V těchto letech stál skutečně kladenský proletariát, díky své ideové vyspělosti, organizační semknutosti a disciplinovanosti, v čele celého českého dělnického hnutí. Rudý svit nad hutními provozy se stal symbolem revolučního Kladenska jako „Rudá záře nad Kladnem!“ Do rámce těchto let jsme přidali i tři, zdánlivě nesouvisející kapitoly a navíc dva nedávné výroční články z kladenské SVOBODY.

Ale teď k historickému roku 1920. Po vzniku republiky se na Kladensku začaly, po vzoru sovětů, zakládat Dělnické revoluční rady, s Ústřední dělnickou radou se sídlem na Kladně. Jejich činnost byla skutečně revoluční. Radikalizovali se i zemědělští dělníci na dvorech bývalých císařských velkostatků. A to právě v lednu 1920. Tehdy na podporu svých požadavků vyhlásili stávku, ke které se přihlásili i dělníci z průmyslu. Stávka byla pod heslem: „Půdu těm, kteří ji obdělávají, továrny těm, kdož v nich pracují!“

To byl začátek roku 1920, jehož historický revoluční závěr si chceme připomenout.

Publikace ke stažení zde.

Foto