Názory převážně levicových občanů ČR na aktuální politickou situaci a stav levicového hnutí

Autor: Kolektiv autorů | 10. 12. 2020

Názory převážně levicových občanů ČR na aktuální politickou situaci a stav levicového hnutí

Autorský kolektiv : Mgr. Jiří Boháček, Dr. Mgr. Jan Klán, RSDr. Ján Mišovič, CSc. Ing. Lubomír Vacek, CSc.

Institut české levice Praha, SPED ve spolupráci s Transform!europe Listopad 2020

V roce 2020 se realizuje dlouhodobý projekt zaměřený na analýzu politického chování příznivců radikální levice. Tento projekt garantuje Společnost pro evropský dialog (SPED) a při jeho realizaci spolupracuje s Institutem české levice. Na jeho finančním zajištění se podílí i Transform!europe, evropská síť pro kritickou levicovou analýzu. V rámci realizace tohoto projektu vznikl požadavek prozkoumat vztah levicově smýšlejících občanů k současným politickým stranám, všeobecně pokládaným za levicové, a rovněž k nově vznikajícím levicovým subjektům, z nichž se některé zapojily do krajských voleb 2020. S přípravou a realizací výzkumu byla pověřena sociologická sekce Klubu společenských věd. V průběhu června probíhaly konzultace související s přípravou projektu. V druhé polovině července 2020 byl projekt schválen Akademickou radou Institutu české levice. Současně IČL a SPED se dohodly na finančním zajištění sociologického šetření a financovaly je částkou 150 000 Kč, potřebnou k realizaci výzkumu. V návaznosti na to začala příprava sběru dat. V září byly rozeslány výzkumné materiály tazatelům tazatelské sítě Klubu společenských věd. Začátkem října začala příprava dat na zpracování, kódování a jejich nahrávání. V druhé polovině října proběhlo zpracování dat. Na to navázala interpretace údajů tak, aby závěrečná zpráva byla připravena k odevzdání koncem listopadu 2020.

Kompletní dokument naleznete v naší elektronické knihovně.

Foto