PANDEMIE COVID-19: Konec neoliberální globalizace?

Autor: Ilona Švihlíková | 2. 2. 2021

Na první pohled se zdá, že pandemie se stala dalším katalyzátorem probíhající krize západních společností a západního systému nadvlády, jak ho známe od počátku 16. století. V takovém scénáři se bude jednat o pokračování negativní krize, tj. krize, která nebude využita pro tak potřebnou reformu (či chcete-li revoluci). Je tu ale stále druhá možnost – totiž ta, že pandemie přispěje k obnově, jejíž nedílnou součástí musí být odmítnutí neoliberálního dogmatu, který bez přehánění (a nejen v časech korony) zabíjí. Dějiny jsou totiž k civilizacím nemilosrdné: neschopnost učit se z chyb a krizí neodpouštějí.

V našem sborníku se snažíme dívat se na pandemii z různých perspektiv a v kontextu především současného světa a jeho rozporů. Naším cílem nebyl systematický výklad dopadů pandemie nového koronaviru, což ani není možné vzhledem k probíhajícímu vývoji současné pandemie. Snažíme se tak zachytit alespoň některé momenty a upozornit na některé důležité souvislosti v rámci co nejsvobodněji vedené debaty. Věříme, že tento soubor textů naše čtenáře zaujme, a především bude inspirovat k dalšímu přemýšlení.

Kniha vznikla ve spolupráci a díky podpoře transform! Europe a je ke stažení zde:

http://casopisargument.cz/wp-content/uploads/2021/01/Pandemie-COVID-final.pdf

Foto