Výhledy levice v době kognitivního kapitalismu

Autor: Jan Campbell | 4. 2. 2021

Příspěvek, v celkovém obsahu 11 stránek A4, je určen všem zájemcům o inspiraci a fakta umožňující zamyslet se nad politickým a hospodářským systémem, který i v prostředí podstatně omezené státní suverenity ČR by mohl nabídnout rostoucímu počtu chudých a lidí prostě bez peněz k přežití několika málo měsíců, důstojný život s pocitem sociální a právní spravedlnosti, individuálního soucitu a společenské solidarity.

V příspěvku představený argument je postavený na metafoře vytvořené spojením lidského srdce a mozku a jejich funkcí. To proto, aby ti, kteří pracují se skupinami nebo se členy strany či hnutí se mohli inspirovat při tvorbě svých argumentů, vést dialog s příznivci a s veřejností a lehčeji orientovat se v dění ve světě, EU a republice. Dění, která se veřejným a oficiálním médiím nehodí, nelíbí, a proto je neosvětlují. Nebo tak, že jim rozumí jen zasvěcení a to ne vždycky, protože vykazují symptomy defektu kognitivních (poznávacích) funkcí lidského mozku.

Ovládání kognitivních funkcí lidského mozku umožňuje srdce modelu kognitivního kapitalismu, o kterém píši v příspěvku. Srdce se nachází v USA. Ty se snaží držet intelektuální jádro reprodukce pod kontrolou, což je, zároveň posouvá do role parazita ještě víc, než kdy dřív.

Protože dnešní skutečnost má v krvi konkurenci, USA konkurují a budou ještě více konkurovat jen dvě východní mocnosti: Ruská federace a ČLR. Každá z nich v jiné míře a jiným způsobem, protože každá z nich s tím má specifické problémy. Ty mají své kořeny především v nedávné minulosti.

První veřejná celosvětová prezentace modelu kognitivního kapitalismu a informační společnosti v roli démona se uskutečnila v USA po částech v době předvolební, volební a neukončené před inaugurační. Jaký bude konec prezentace, nevím. Vím ale, že prezentace obsahovala pro obě velmoci a EU ultimátum: buď s námi v roli periferie a slouhy, nebo odděleně, jestli na to máte odvahu, zdroje a čas. A nezapomínejte, že vás nenecháme v klidu!

Pro EU to znamená tolik, že Palackého (1798 – 1876) pěti svazkové Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě lze srovnat s tímto abstraktem. To i proto, že koncentrace kognitivního jádra v USA vede k cílené reprodukci a manipulaci populace i v EU, u níž je samostatná orientace nežádoucí. Proto bude potlačována širokou škálou nástrojů. O nich, příště.

Poselství levici, nechce-li dělat jen užitečného idiota těm u moci a propadnout samomluvě, která nezmění vůbec nic, je poměrně jasné a jednoduché. Zástupně uvedu tři: 1) Přímé oslovení občanů lídry, prověřené staré komunikační metody (pošta) a moderní komunikační prostředky by měly být integrovány tak, aby snížily riziko falšování, omezení konkurence a blackoutu. Ten prezident Trump neočekával, přestože je jedním z mnoha instrumentů kognitivního kapitalismu. Otázka: Kdo z levice je schopný a ochotný přímé řeči s občany? 2) Rostoucí bída, chudoba a zadluženost mladých, množství lidí bez peněz umožňující přežít několik měsíců a deficit zaplatitelného bydlení a práce pro mladé občany představují velký volební potenciál pro levici. Především až se další vlna hospodářské a sociální krize před okny domácností občanů dostane do bytů a představí se občanům v plné její kráse již v druhé polovině tohoto roku. Otázka: Kdo z levice je schopný a ochotný vysvětlit model moderního sociálního státu s pomocí dialektiky a marxismu? 3) Zabezpečení možností ženám plnit základní funkci ženy a pečovat o ženství. Je to přece žena, ne LGBT, nebo dokonce LGBTQIA a podobné, která umožňuje pokračovat a rozvíjet tradici, zakládat rodinu jako základní prvek národa a státu. Otázka: Kolik skutečných žen v mladém a produktivním věku jsou členy strany a hnutí, a kolik z nich jsou ve funkcích, schopny a ochotny mluvit přímou řečí s občany? Těm zvědavým, co najdou čas k přečtení celého příspěvku - webové stránky ICL.z.ú. - a rozhodnou zamyslet se nad jeho obsahem, děkuji předem. Souhlasu netřeba. 15.01.2020.

Autor je předsedou Akademické rady Institutu české levice z.ú.

Celý příspěvek naleznete v pdf zde

Foto