Marxistické pojetí světa v pojmech

Autor: František Ledvina | 3. 3. 2021

Pochopit jakoukoli vědu, znamená porozumět pojmům, kterými je formulována, a také vztahům mezi těmito pojmy. Bez toho je jakékoli učení zbytečné, dokonce matoucí. V přírodních vědách se s pojmy nešvindluje, ve společenských vědách ano. Stačí vysvětlit je trochu jinak, a z původního smyslu je nesmysl. Tak se bojuje proti marxismu; zkreslují se pojmy, a z marxismu se dělá pavěda. Dnešní generace už zná většinou jen pojmy pokroucené dřívějším zjednodušeným výkladem, a hlavně falšované novější záměrnou dezinterpretací, šířenou školami i propagandou. Proto vznikl tento slovník; jako pomůcka k pochopení marxismu, ne jeho úplný výklad. Někde přesahuje rámec toho, jak se dříve často zjednodušeně učil, avšak nikde ne Marxův radikalismus, humanismus a jeho racionalitu. Je to marxismus, neuzavřený do historie, dívající se na dnešní svět; marxismus tak jak jsem jej pochopil, přijal a šířil.

Publikaci naleznete v pdf zde

Foto