Produktivní sociálně ekonomická síla lidské vlastnické součinnosti

Autor: František Neužil | 23. 3. 2021

Zveřejňujeme analyticko-syntetické teoretické pojednání Produktivní sociálně ekonomická síla lidské vlastnické součinnosti. Rozsáhlá kniha je členěna do několika kapitol.

Kapitola I. Úvod: spinozovské pojetí hmoty jakožto substance – lidská smyslově předmětná praxe (subjektivita bytostných, materiálně předmětných sil člověka) coby nejvyšší vývojová forma samopohybu a samovývoje hmoty. Str. 1 – 13

Kapitola II. Logika zákonitostí výroby zboží pracujícími soukromými vlastníky a zbožními malovýrobci i výroby lidské aktivní činné schopnosti produkovat zboží. Str. 13 – 96.

Kapitola III. Výroba zboží kapitalistickým způsobem a reálně existující předlistopadový model socialismu jakožto první historický pokus o překonání tohoto způsobu zbožní výroby. Str. 96 – 160.

Kapitola IV. O čem vlastně psali marxističtí klasikové ve výkladech o socialistickém společenském zřízení? Pokusy o reformu vlastnické struktury výrobních vztahů stalinského modelu socialismu. Str. 160 – 189.

Kapitola V. Marxovo pojetí utváření volně konkurenční ceny zboží – koperníkovský obrat ve vývoji marxistické filosoficko-ekonomické pracovní teorie hodnoty. O jedné zvláštní a podivné ekonomické teorii, aneb velmi nedokonalý pokus o kritický rozbor způsobu, jímž se ruský matematik a statistik polského původu Ladislaus Bortkiewicz snažil vytvořit alternativu Marxovy teorie řešení „transformačního problému“. Str. 189 – 250.

Kapitola VI. Monopolní výrobní cena zboží. Utváření dodatečného, zvláštního a mimořádného zisku na příkladu informačních technologií či aplikace pracovní teorie hodnoty na řešení ekologické problematiky. Str. 250 – 296.

Kapitola VII. Několik poznámek ke zkoumání výrobní ceny zboží vyrůstající ze sociálně ekonomické živné půdy systému postkapitalistických výrobních vztahů. Stručný nástin principů samosprávného vlastnictví a podnikání, které začíná u socialistických pracovních kolektivů a vrcholí na úrovni celostátních či nadnárodních a nadstátních samosprávných sociálně ekonomických komplexů. Str. 296 – 330.

Kapitola VIII. Co je to vlastně „nadhodnota“? Jakým způsobem je možné a nutné dále rozvíjet marxistickou pracovní teorii hodnoty? Str. 330 – 371.

Kapitola IX. Všeobecná (neboli všeobecně produktivní) práce a zkoumání hodnotového složení kapitalistického zaměstnávání živé konkrétní práce kognitariárního proletariátu. Sociálně ekonomické důsledky tak zvané čtvrté průmyslové revoluce. Str. 371 – 423.

Stručný závěr. Str. 424 – 425.

Odkazy na citovanou literaturu, poznámky. Str. 426 – 503.

Celý text analyticko-syntetického teoretického pojednání naleznete v pdf zde

Foto