Politický okres Brandýs nad Labem v průběhu generální stávky v prosinci 1920

Autor: Martin Dolejský | 3. 5. 2021

V následujícím textu se pokusím popsat prosincové události roku 1920 v politickém okrese Brandýs nad Labem s důrazem na činnost místní Československé sociálně demokratické strany dělnické (ČSDSD) a jejich nejvýznamnějších osobností. Nejedná se o první příspěvek na dané téma. Již v minulosti se mu věnoval regionální historik Vladimír Loyda, jehož text přinesl mnoho zajímavých poznatků, ale autor bohužel využil jen omezené množství pramenů a text byl ovlivněn dobou svého vzniku a v některých hodnoceních sklouzával ke schematičnosti.1 O generální stávce stručně pojednává i můj text, který byl primárně věnovaný meziválečné Komunistické straně Československa (KSČ) v okrese Brandýs nad Labem.2 Generální stávce jsem v něm věnoval jen omezený prostor. Tento příspěvek je ideální příležitostí k využití všech dostupných zdrojů. Primárně se jedná o archivní materiály z fondů České místodržitelství Praha – prezidium – 1911-1920 a Československá sociálně demokratická strana dělnická 1878-1921, které jsou uloženy v Národním archivu v Praze. Využívám také fondu Okresní úřad Brandýs nad Labem uložený ve Státním oblastním archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení. Dále jsou významné dokumenty ze sbírek regionálních muzeí a periodický tisk. Využívám knižní vydání edic pramenů, dosavadní literaturu k tématu a vzpomínky pamětníků. Před vylíčením samotných prosincových událostí považuji za nutné zmínit se stručně o charakteristice okresu a popsat politické události a nálady prvních dvou let samostatného Československa (ČSR).

Celá stať ke ke stažení v pdf zde

Foto