Zánik neoliberální globalizace: Alternativy slepých uliček protoimpéria

Autor: A. V. Buzgalin | 21. 5. 2021

Ještě před několika desetiletími se zdálo, že vývojová tendence globalizace je univerzální. Po střetu se světovými krizemi, které měly svůj počátek v letech 2000–2008, odhalila nejenom vlastní hluboké rozpory, ale rovněž meze. Proč? Jaký je obsah (a tudíž i rozpory) tohoto procesu? To popisuje ve svém příspěvku, který je ke stažení zde

A. V. Buzgalin (1954), doktor ekonomických věd, profesor, Ředitel Centra soudobých marxistických výzkumů filozofické fakulty Moskevské státní univerzity M.V. Lomonosova, zasloužilý profesor MSU, hostující profesor pekingské a řady dalších univerzit. Hlavní redaktor časopisu „Voprosy političeskoj ekonomii“, člen redakčních rad 6 časopisů včetně zahraničních („International Critical Thought“, „Terra economy“ a dalších) je autorem více než 400 prací, z tohoto počtu 28 knih, z nich řada byla z nich přeložena do angličtiny, němčiny, španělštiny a dalších jazyků. Mezi základní oblasti jeho zájmu patří: geopolitická ekonomie, rozpory globalizace, metodologie sociálně-ekonomických výzkumů, ekonomicko-politický systém Ruska. A.V. Buzgalin přednášel a vystupoval s referáty na univerzitách a vědeckých centrech ve více než 20 zemích. A.V. Buzgalin je jednou z vůdčích osobností Ruského sociálního fóra, aktivní účastník světových sociálních fór.

Foto