Doba je dnes určována kognitivním kapitalismem

Autor: Jan Campbell | 31. 5. 2021

Rozhovor s předsedou Akademické rady Institutu české levice o nejen o nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny 2021.

1. Blíží se volby do Poslanecké sněmovny a sociologické průzkumy předpovídají vítězství koalice Pirátů se Starosty. Co podle vás způsobuje jejich umístění na prvním nebo druhém místě?

JC - Jedná se s pravděpodobností hraničící s jistotou o kombinaci výsledků mediální strategie, frustrace s pocitem marnosti u občanů střední a starší generace z konání etablovaných politických stran a současné vlády ve složité době a lhostejnosti mladé generace ke klíčovým znalostem historie státu, jeho skutečného stavu politické, hospodářské a vůdcovské suverenity a v neposlední řadě neuvědomění si následků kognitivního kapitalismu. Dobu, kterou jsem označil jako složitou a kognitivní kapitalismus, který jsem během posledního roku mnohokrát zmiňoval v příspěvcích zde a v zahraničí, charakterizují tři hlavní příběhy: 1) tzv. pandemie strachu z koronaviru, 2) vládnutí koalice s pomocí speciálních nových zákonů s dopady na představitelnou budoucnost, které si mladší a mladý občan nedovede představit z důvodů následků konzumismu, egoismu a deficitu etiky a morálky ve společnosti, a 3) všeobecný nezájem o historii a trendy určující mimo jiné místo ČR v představitelné budoucnosti v kontextu kognitivního kapitalismu. V něm je člověk odstraněn z funkce producenta a přestěhován do funkce konzumenta nebo lidského odpadu. Na tomto místě připomínám starý Řím, kde byl otrok věcí, která mluví. V moderním jazyce kognitivního kapitalismu, 4IR a Pirátů to znamená robot(izace) a integrace umělé inteligence, vše s plným ignorováním skutečnosti, že i když bychom měli být schopni kontrolovat roboty s UI, nebudeme moci nikdy vyloučit, a proto i garantovat, že nad námi nezvítězí na základě chyb, které dělá každý člověk. Vyhýbat se přímé odpovědnosti v takto charakterizované době tak, jak to dělají Piráti je umění v roli, kterou nezkušení herci nemohou zvládnout bez zahraničních suflérů.

2. Z výzkumů se rovněž ukazuje, že tradiční levicové strany, tedy KSČM a ČSSD jsou na prahu vstupu do sněmovny. Co zapříčinilo tak velký pokles jejich obliby? Je to podpora vlády Andreje Babiše nebo to má hlubší kořeny?

JC – KSČM nezvládla oslovit mladou generaci jasnou a srozumitelnou vizí společnosti v novém, ale ve skutečnosti dávno představitelném uspořádání Evropy a světa. Mnou zmíněná vize by měla obsahovat mimo jiné staré marxistické učení. To nám sděluje, že chudobu a korupci nelze vymýtit v žádné formě kapitalismu. Dnes vidíme na jedné straně mladé s ambicemi dostat se brzo do výkonné funkce bez osobní odpovědnosti, na druhé straně již strádající z nejistoty, strachu a nesolidárnosti již i ve struktuře rodiny. Vize by měla srozumitelně definovat například rozdíl mezi vývojem společnosti do renezance, kdy vývoj se odehrával na obnovitelných zdrojích, po renezanci, kdy vývoj se odehrával na využití fosilních zdrojů a v současné a představitelné době, kdy klíčovou roli vývoje společnosti představují technologie, platformy a omezeně myslící, tj. zcela závislý a manipulovatelný konzument. Jako třetí prvek, který patří do vize o vývoji společnosti je, nezbytné srozumitelně definovat pro jednotlivé vrstvy společnosti skutečnost, že nelze posuzovat lidskou práci jako komoditu, která prochází zkompromitovaným trhem. Existuje totiž velké množství druhů práce, které jsou nezbytné k udržení reprodukce společnosti. Tady se již dostávám k problematice lidského vztahu a etiky častěji v médiích diskutovaného nepodmíněného a méně diskutovaného podmíněného přijmu a do blízkosti důležité skutečnosti. Tu představuje pro přežití společnosti etika práce a potřeba všech politických stran a hnutí kontinuálně vzdělávat mladé členy a příznivce, praktikovat předávání zkušenosti jak ve stranické práci, tak i státní správě.

Co se týče ČSSD, dovoluji si tvrdit, že její propad je výsledkem zrady principů a myšlenky sociální demokracie ve výše definované složité době, výsledkem snižující se kvality lidských vztahů ve straně a výsledkem bezbřehé ideové a materiální korupce jako jednoho ze základních prvků kapitalismu a materialismu, o kognitivním již nemluvě, kterému strana propadla.

Pro obě strany platí, že mytí hlavy a vlasů není možné uskutečnit tak, aby hlava a vlasy byly suché, bez vody.

Co se týče druhé části Vaší otázky, podpora vlády ze strany KSČM nemusí být příčinou propadu, podaří-li se straně ve volební kampani srozumitelně a ve srovnávací formě představit výsledky této podpory ve vztahu k programu strany a s dosaženými výsledky ČSR v poválečné době až do roku1989. Co se týče ČSSD, jeví se mi, že koalice s ANO jí škodí. A to na delší dobu. Nejenom kvůli principiální neschopnosti přiznat působení ducha doby, ale především kvůli vnitřnímu rozkolu, skandálům a zastaralé metodě marketingu.

3. Všechny strany přichází s velkými sliby. Jedni slibují, že nám připraví skvělou budoucnost a další, že nás ochrání před migranty. Jsou volební hesla tím důležitým, co zajímá voliče? Nebo jsou to volební programy?

JC – Nemohu odpovědět, co je pro voliče důležitější - hesla nebo volební programy. To již proto, že každý volič má svůj filtr hodnot a hodnocení a udržuje si naději, protože ta prý umírá jako poslední. Skutečnost je ale jiná: jedná se o idealizaci, sebeklam a neznalost fungování systémů. V žádném případě nedoporučuji nikomu věřit, že nás nová vláda ochrání před migranty, že máme skvělou budoucnost před sebou v představitelné době a že ČR pomohou západní spojenci. Současné ČR nepomohou ani její bývalí východní spojenci. Všichni novodobí spojenci se totiž řídí čínským příslovím: tonoucímu se nepomáhá!

4. Za posledních 30 let se pořád jen slibovalo, ale až současná středo-levá vláda dokázala prosadit mnoho věcí pro obyčejného člověka. Jak je tedy možné, že hnutí ANO ve volebních průzkumech dále padá dolů?

JC – ANO je umělým produktem člověka s nerealizovatelným cílem, který protiřečí současnému politickému a hospodářskému systému. Jak jsem se již vyjádřil ve druhé odpovědi: Chudobu a korupci nelze vymýtit v žádné formě kapitalismu, o to více ještě pod vedením kapitalisty, jehož jednou z charakterových vlastností je nedůvěra, malá empatie, snaha o totální kontrolu procesů a absolutní deficit nemateriální složky vize. Současný management pandemie strachu z koronaviru, nové zákony s pomocí Pirátů a dalších stran a v neposlední řadě centralizace očkování a testování proti covid-19 v zařízeních kontrolovaných určitými komerčními společnostmi indikují více než jasně, že hnutí ANO a jeho předseda se řídí prioritně materiálními zájmy, strachem o systém, a ne o člověka. Obyčejný člověk vnímá uvedené na úrovni podvědomí, část občanů vědomě. Marketingové a výzkumné společnosti to vědí. Proto nelze vyloučit, že propad se uměle zvětšuje, podobně jako se uměle zvětšuje podpora Pirátů, aby se zastínilo zneužívání generace seniorů a dětí s emociálním potenciálem, posílilo ničení selského rozumu, ignoroval přiměřenost a odvedla se pozornost od absence vize. Tu a zmíněný propad podpory hnutí ANO se snaží kompenzovat penězi u seniorů (důchodců) a u mladých a střední generace pomocí Národního plánu rozvoje. Současná hlášení o padání ANO by proto neměla uklidňovat žádnou politickou stranu.

5. Líbí se vám osobně nějaké volební heslo pro nadcházející volby? Například spolu dáme Česko dohromady, Česká republika na prvním místě atd.

JC – Nelíbí se mi ani jedno, ani druhé. Jedná se o typická, nic neobsahující hesla a gesta bez potenciálu na realizaci, za to ale falešně apelující na emoce, staré vzpomínky a populismus.

6. Jaký je váš tip, kdo vyhraje nadcházející volby a dokáže případný vítěz sestavit vládu?

JC – Nerad hádám, rád se mýlím, protože nehledám pravdu za každou cenu, abych se mohl radovat. Přesto se pokusím vysvětlit představitelný výsledek a jeho následky. Předpokládám, že Piráti a STAN budou mít lepší výsledek než v posledních volbách, především tehdy, dostanou li se zelení k moci v SRN. Proč?

Případné vítězství německé kandidátky paní Annaleny Baerbock ve volbách posílí zcela jistě celoevropské hnutí zelených a příznivců tzv. zeleného údělu. Během včerejšího, pátečního 33. sjezdu Evropských zelených (on-line 28.5) paní Baerbock měla jeden ze dvou hlavních referátů. V něm jasně řekla, že ve volbách nejde o mně, ale o celoevropské hnutí zelených v celé Evropě. Generální sekretářka Evropských zelených, paní Vula Tsetsi nemohla dostat lepší podporu a dárek. Proto děkovala výrokem: Všichni vzhlížíme k Tobě s velkou nadějí. Na což paní Baerbock přidala kritiku EK co se týče nečinnosti v oblasti humanitární pomoci uprchlíkům, zdanění automobilů a nebezpečí pro evropské demokracie. Nebezpečí představuje sen o silném muži. Paní Baerbock (prý) mluvila ne jako kandidátka na pozici kancléřky, ale jako politička, která formuluje myšlenky pro celou Evropu.

To indikuje zveřejnění článku ve francouzském časopisu Le Point pod názvem: Nemáme dát přednost německým zeleným? Europe Écologie Les Verts (EELV) je srovnávána s německou sesterskou stranou. Ta je hodnocena jako pragmatická a schopná formulovat realizovatelná řešení, zatím co francouzští zelení jsou stylizováni jako tvrdohlaví ideologové. Němečtí zelení jsou blízcí vládě prezidenta Macrona. Jeho ministryně životního prostředí dokonce prohlásila: …kdybych žila v Německu, byla bych členkou německých zelených. K tomu ministr vnitra tvrdě kritizoval zeleného starostu města Lyon, Grégoryho Douceta. Ten mj. zavedl ve školních jídelnách bezmasá menu. Člen EP za stranu EELV, Yannick Jadot má dokonce sen: Představte si, že ve Francii a Německu, kde bije srdce Evropy, budou vládnout zelení. To se pak všechno změní. Nepodceňovat by neměl nikdo i Belgičana, člena EP Philippe Lamberts. Ten vede společně s německou paní Ska Keller frakci zelených v EP od roku 2014. Kromě toho byl členem představenstva od roku 2006 do roku 2012 společně s paní Baerbock. Proto se znají dobře. Lamberts je přesvědčen, že zelení jsou slabí ve státech jižní a východní Evropy. Proto lze očekávat, že pomohou Pirátům v té, či jiné formě již proto, že případné vítězství zelených v SRN a Pirátů v ČR by pomohlo prezidentce EK Ursule von der Leyen lehčeji prosazovat zelený úděl s odpovídající změnou poměru sil v EP a vládách hospodářsky silné SRN a zcela na ní závislé vlády ČR. I proto je v podstatě jedno, kdo sestaví vládu v ČR po volbách.

Nelze současně nic vyloučit. Piráti a STAN budou v případě potřeby podpořeny zkorumpovatelnými podporovateli na dobu určitou. Cílem bude dostat se do společnosti Belgie, Irska, Luxemburgu a Švédska, ale i Rakouska. Tam všude vládnou nebo spoluvládnou zelení. Skandály rakouské ÖV Sebastiana Kurze posilují pozici ministraně ochrany přírody a členku zelených Leonoru Gewessle natolik, že tato dáma mohla již ve státním rozpočtu na rok 2021 zajistit minimálně jednu miliardu Euro na ochranu klimatu, o veřejné dopravě nemluvě.

V závěru odpovědí opakuji předpoklad, že covid-19, s ním spojená rizika, legislativa a komerce s korupcí nezmizí. Proto případný vítěz, a je jedno, kdo to ve skutečnosti bude, vytvoří vládu na krátkou dobu. Ta bude muset pokračovat s pomocí již přijatých zákonů v budování totalitního systému podle Bruselského receptu. Vliv pana prezidenta Zemana na vnitřní a zahraniční politiku bude s ohledem na ukotvené trendy vývoje v Evropě a ve světě dále slábnout. To nevylučuje, že jeho odchod nebude spojen s nějakým jemu vlastním gestem k nezapomenutí. Rozkol ve společnosti se bude zvětšovat s příchodem nových daní, rozvratu zdravotnického systému s pomocí privatizace, energetické politiky včetně stavby JE Dukovany, přijetí Euro, ratifikací smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem (z roku 2002) apod. Proto doporučuji občanům - voličům udržet si chladnou hlavu, zdravý rozum a nenechat se klamat, aby po volbách mohla být KSČM v parlamentě ve funkci varujícího majáku.

Foto