Proměna 2

Autor: Jan Campbell | 15. 7. 2021

Příklady k zamyšlení

Ve Velké Británii podle oficiální statistiky zemřelo 117 lidí na indickou variantu koronaviru Delta. 50 z nich bylo plně očkováno, 20 dostalo podle britských úřadů první dávku vakcíny. Ukazuje se, že 59,8% lidí kteří zemřeli (na mutaci Delta) bylo očkováno alespoň jednou. Vědci nazývají takový indikátor paradoxem. Občané právem pochybují o tom, zda vakcíny fungují, zda jsou účinné. Pokud ne, tak o co jde? - ptají se citovaní čtenáři Le Figaro. O paradoxech a protikladech a umění je řešit, deficitu v současném vzdělání, jsem v minulosti psal jasně a několikrát.

V SRN začal spolkový úřad registrovat zprávy a pracovat na objasnění úmrtí po očkování. Zprávy pocházejí z různých zemí, nehledě na skutečnost, že příznivci masového očkování se snaží popírat, někde dokonce i falšovat fakta. Čím více se jich však hromadí, tím obtížnější dnes je skrývat fakta. Proto sílí hlasy odborníků volajících po zastavení očkování, odpolitizování studia problému, zahájení seriózní vědecké diskuse a vyslechnutí argumentů stran. Umlčovat oponenty rozdělené vědecké a občanské společnosti v době, kdy je prokázáno, že očkovaný člověk může nejen sám onemocnět, ale také infikovat ostatní je v protikladu s principy demokracie, svobody slova a základních lidských práv. O lékařské etice, nemluvě.

Při očkování je nutné brát v úvahu kontraindikace (jejichž seznam je poměrně dlouhý) a skutečnost, že nelze očkovat nemocné již proto, že imunita po očkování se nevyvíjí hned. To věděl mého času každý student na lékařské fakultě. I proto je nutné úplně dokončit cyklus očkování a uvědomit si, že v intervalu mezi první a druhou dávkou může nedoočkovaný člověk infikovat další lidi. Podobně jako ten, kdo prodělal onemocnění. Každý nezkorumpovaný odborník na chemické a biologické zbraně může představit důkaz, že vakcína může být stejně, podobně nebo dokonce více nebezpečná než samotný virus.

V Ruské federaci se vyslovili lékařské kapacity proti povinnému očkování nehledě na politiku vlády, v jejímž jádru je pořad ještě hodně členů vlivné páté kolony. Ta plní úkol a musí být aktivní, protože se blíží volby do Dumy a nespokojenost především mladých a egoisticky naladěných občanů neznajících fakta představuje potenciální šanci na změnu politiky v RF, i když podle mého hodnocení nereálnou. Politickou korektností infikovaná EMA pracuje pomalu a na objednávku proti-Sputnik V naladěných vlád některých členských států EU snažících se současně diskreditovat vakcínu a tím podporovat pátou kolonu. Po volbách v SRN a kritice voleb v RF ze strany EU mnohé utichne, protože proměna v geopolitice, na bojištích a v samotné EU bude pokračovat. Proto počítám s prodloužením protiruské hysterie a hrou se strachem. Ty staví a budou i nadále stavět do stínu možná nejdůležitější varování. Jedno z nich pochází od nejvyšší autority v oblasti virologie, francouzského nositele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství (2008) Luka Montagniera (1932).

V rozhovoru 21. května 2021 řekl, že křivka úmrtnosti na nebo s Covid-19 prudce vzrostla ve stejnou dobu, kdy začalo masové očkování. Taková a podobná situace je ve všech zemích, ve kterých se aplikuje politika dobrovolně-povinného očkování a mýtů. Je to očkování, které vede k vytvoření nových kmenů, a o kterém se v oficiálních médiích nemluví, nejenom v české kotlině. Výjimku představuje vedoucí lékař oddělení intenzivní péče VFN doktor Martin Balík. Ten v podstatě tvrdí to, co říkám od samotného začátku pandemie strachu z Covid-19, že by se u lidí s prodělaným Covidem-19 měla před očkováním zkoumat hladina protilátek. A že by se neměli očkovat lidé, kteří krátce předtím nemoc prodělali, a epidemie neskončila. Doktor Balík to považuje za nebezpečné. Naposledy se ohradil proti postupu Ministerstva zdravotnictví, které od 25. června umožnilo podání vakcíny všem pacientům s Covid-19 okamžitě po ukončení povinné izolace: Při důvodném podezření, že má člověk dostatek protilátek, by se jejich skutečný stav měl před očkováním zjistit. Problém je totiž v tom, že pokud má Luc Montagnier pravdu, znamená to, že očkování proti Covid-19 může přispět k růstu epidemie. Virus bude navíc mutovat a bude odolnější. Objevily se již kmeny Delta a Delta Plus, ale i California a nový virus v Rusku. Ten SZO (WHO) odmítla nazvat ruským virem. Ví asi dobře, proč tak udělala nehledě na skutečnost, že všechny mutace jsou vysoce virulentní, infikují mladší lidi, nejsou smrtelnější, ale schopné vyvolávat strach. Ten hraje v každé válce, a je jedno o jaký typ války se jedná, jednu z hlavních rolí. Proto moc se strachem ztráty moci v zádech potřebuje zastrašenou společnost s nekriticky myslícími občany a mít ji pod kontrolou.

Před několika dny se přihlásili ke slovu další lékaři, kterým se podařilo proniknout do informačního pole, a říkali podobné. Například šéf berlínského institutu Robert Koch řekl: Čím více očkování provádíme, tím více mutací budeme mít. Podle analytiků berlínské kliniky Charite bylo zatím objeveno více než 12 tisíc mutací koronaviru.

Již v Novosibirsku před téměř 40 roky jsem dostal na cestu životem od akademika Vlail' Petroviče Kaznačejeva a jeho kolegů, že během epidemií je očkování nepraktické a riskantní. Že průběh onemocnění bez symptomů závisí od zvláštností imunity každého člověka. Že nemocní bez symptomů mohou infikovat mnohem více lidí než ti se symptomy. Jinými slovy a zjednodušeně formulováno: tolerantnost imunitního systému k virům je nevyzpytatelná.

Již proto značný počet monoklonálních protilátek, které byly vyvinuty proti dnes známým mutacím buď v důsledku nemoci, nebo v důsledku očkování nemůže správně působit. Výsledkem je pokles účinnosti vakcíny například proti indickému kmeni 1,5-2,5krát. Proto i Forbes píše: Země s nejvyšší mírou očkování na světě - včetně čtyř z pěti nejvíce očkovaných - bojují proti šíření ohniska koronaviru, které je na obyvatele vyšší než prudký devastující výskyt Indie, což je trend, který nechává odborníky pochybovat o účinnosti některých vakcín. A pozorovatelé portálu WorldNetDaily docházejí k závěru, že existuje vztah mezi zahájením očkovací kampaně a zvýšením počtu úmrtí, a zároveň naznačují, že tyto údaje nejsou k dispozici v oficiálních statistikách. A nabízejí vysvětlení: To nezapadá do „oficiálního příběhu" o vakcínách, proto se rozhodli tento příběh vymazat "úplně."

Nepříjemné otázky

Z mnoha nabízejících se otázek nabízím dvě: Jaké chování moci odpovídá nebo by mohlo odpovídat proklamovanému cíli zastavit pandemii? Existuje nějaký jiný cíl, než ten oficiálně proklamovaný? Jsem samozřejmě daleko od toho, abych si myslel a dokázal, že každý, na kom závisí politika boje s Covid-19 sleduje některé ze skrytých nebo osobních cílů. Že ale existuje oficiálně proklamovaný a neproklamovaný cíl dokazují logické myšlení a základní znalosti analytické práce. Dokazuje to i existence lidí, kteří mají jiné cíle a nemají problém s jejich sdílením ve světě.

Dokazují to sami a dobrovolně, bez studu a skrývání. Klaus Schwab (1938), zakladatel a prezident Světového ekonomického fóra (WEF Davos) je jedním z nich. Jasně a srozumitelně sdělil: Pandemie nám dává šanci: představuje vzácnou, ale omezenou příležitost přemýšlet, znovu objevit a restartovat náš svět… Někteří lídři v oboru a vyšší vedoucí pracovníci mohou být v pokušení srovnávat restartování s restartováním v naději, že se vrátí do normálu a obnoví to, co fungovalo v minulosti: tradice, osvědčené postupy a obchodní praktiky. Stručně řečeno, návrat k práci jako obvykle. To se nestane, protože se to nemůže stát, dokud nezačne trvalé hospodářské oživení. To se nestane, dokud nebude nalezena vakcína.

Problém je v tom, že máme více vakcín, než si jeden mohl před rokem představit, ale konec eposu nejenom nepřišel, ale ani se neočekává. EU, RF, ČR a další státy se stále spoléhají na očkování. Ale pokud má pravdu Luc Montagnier a další vědci, potvrdí se výskyt nových kmenů a na podzim bude oznámen nový lockdown.

Ne nadarmo slovinský premiér již varoval, že Evropa se musí připravit na čtvrtou vlnu koronavirů. Proto byla zahájena nová informační a psychologická kampaň včas před volbami v SRN, Ruské federaci, ČR a jinde, jako část probíhající války za proměnu systému a proměny hodnot. Ve válce, podobně jako ve volebních kampaních se lže jako nikdy. Nebožtík Winston Churchill hlásal, že Lež oběhne půl světa, dřív než má pravda příležitost si natáhnout kalhoty. Adolf Hitler, že Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé, a Albert Einstein konstatoval, že Lež se nastoluje jako světový řád.

Ve vznikajícím novém světovém řádu podle receptu Velkého resetu a Rady inkluzivního kapitalismu je lež známkou a současně prohloubením plánovaného odcizení člověka. Ten tvoří část a proto současně i oběť, například turismu. Jemu předpověděl osud před rokem Klaus Schwab slovy: Až 75% nezávislých restaurací nemusí odolat následným výlukám a sociálnímu distancování. Uzavření se dotkne nejen restaurací a jejích zaměstnanců, ale také všech podniků působících v této oblasti: dodavatelů, zemědělců a řidičů nákladních vozidel.

Proto se přirozeně nabízejí otázky: Není drastický nárůst omezení, včetně důsledků povinného očkování částí projektu Velký reset? Jak souvisí omezení občanské společnosti s úkoly definovanými v ústavě a s přísahou politiků? Ti mají přece posilovat suverenitu, hospodářský rozvoj a zvyšovat blahobyt obyvatel? Nabízí se ale i vzpomínky. Na příklad na Ralpha Waldo Emersona (1803-1882) amerického filozofa, esejisty a básníka: Být sám sebou ve světě, který se neustále snaží z vás udělat někoho jiného, je největším úspěchem. A také na Arthura Conan Doyle (1859-1930), skotského lékaře a spisovatele: Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda.

Foto