Summit KS ČLR a světových politických stran

Autor: Jan Campbell | 22. 8. 2021

6.července se uskutečnil summit KS ČLR a světových politických stran a organizací s tématem Práce pro blaho lidí: odpovědnost politických stran. Summitu se zúčastnila KSČM společně se zástupci IČL v počtu cca 50 účastníků prostřednictvím téměř tříhodinového video připojení v prostorách velvyslanectví ČLR.

Za KSČM vystoupil v záznamu předseda JUDr. Vojtěch Filip, za KS ČLR prezident Si Ťin-pching. V zasedacím sále velvyslanectví ČLR vystoupili velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin a za KSČM Leo Luzar, místopředseda poslaneckého klubu. V následném setkání v zahradě velvyslanectví proběhla celá řada individuálních diskuzí mezi účastníky video-summitu a pracovníky velvyslanectví.

Osobní dojem indikuje, že všichni, se kterými jsem mohl alespoň krátce mluvit, jsou si vědomi, že dnešní svět v rámci hospodářské globalizace a politické de-globalizace, spolu s rychlým rozvojem vědy a techniky, prochází složitými a hlubokými změnami. Tyto změny vedou ke stále častějším interakcím mezi jednotlivými civilizacemi a státy. Rychlé interakce vyžadují i zcela neočekávané situace, jakou je například nedávná změna režimu v Afganistánu spojená s odchodem vojsk NATO po 20 letech. Každý člověk se může přesvědčit, že kontextu interakcí se nacházejí nejenom historické příležitosti, rizika a výzvy, ale i možnost korigovat bilaterální vztahy. V daném případě i mezi ČR a ČLR a RF.

Aktuální případ s Afganistánem zcela jasně a přesvědčivě indikuje, že výzvy lze řešit pouze spoluprací a sounáležitostí. KSČM po celá léta byla proti účasti AČR v Afganistánu, vyzívala vládu ČR ke spolupráci s KS ČLR a podporovala ji v rámci svých možností. Dnes je dokonce názor prezidenta ČR Zemana na afgánskou a NATO záležitost zcela jiný, než před několika měsíci, vláda ČR je nucena podřídit se zcela rozhodnutí EK a může být pouze ráda, že za ni bude někdo s Talibánem mluvit. EK se dokonce i rozhodla obrátit se k ČLR a RF s požadavkem o součinnost v řešení komplexní afgánské výzvy.

S ohledem na uvedené skutečnosti, že ve světle nových historických okolností a podmínek je sdílenou zodpovědností i společným cílem politických stran zajistit svým národům mír a blahobyt v pravém slova smyslu a možnost jejich dosažení kdekoliv ve světě v rámci harmonické vize a spolupráce, ICL se rozhodla nabídnout veřejnosti odkaz na plný text referátu prezidenta Si Ťin-pchina v anglickém jazyce.

Odkaz na celý text zde: http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/07/c_1310048196.htm

Tisková zpráva zde: http://english.www.gov.cn/news/topnews/202107/07/content_WS60e502a2c6d0df57f98dc82b.html

Foto