Aktuální situace levice v ČR

Autor: Ján Mišovič | 20. 9. 2021

Česká pobočka Transform! europe ve spolupráci s Institutem české levice a Klubem společenských věd uskutečnila besedu pod názvem Aktuální situace levice v ČR. Akce proběhla 16. 9.2021 od 16.00 do19.00 hod. v Brně, za přítomnosti 30 účastníků, zejména z řad členů KSV pobočka Brno, ale i zástupců MDA.

Besedu zahájila A. Štofanová. Po krátkém úvodním slově J.Málka vystoupil J.Mišovič s rekapitulací výsledků voleb do PS, krajů a EP v období 1996-2020 na úrovni Jihomoravského kraje a jednotlivých okresů kraje. Ilustroval rozdíly mezi jednotlivými volbami a rovněž upozornil na diference ve výsledcích okresů. V druhé části vystoupení představil hlavní výsledky výzkumu týkajícího se názorů levicově orientovaných občanů z podzimu 2020. Připomněl, že v názorech tří čtvrtin levicově orientovaných dominovaly tři závěry: 1. levicové strany by měly více spolupracovat, vést dialog, více postupovat jednotně, 2. levicové hnutí prožívá krizi, 3. přes nejrůznější problémy má levicové hnutí perspektivu. Pokračoval charakteristikou občanů zařazujících se mezi levicově orientované. Ze světonázorového hlediska se prakticky dvě třetiny hlásily k socialistickému nebo sociálně demokratickému pohledu na svět. Podle subjektivního zařazení na škále levice – pravice se více než dvě třetiny hlásily od krajní levice k levému středu. Podle svého vyjádření by v září 2020 volily dvě pětiny KSČM, čtvrtina neuvedla, koho by volila, 10 % by volilo ČSSD, 10 % ANO, 5 % SZ a zbývající uvedly další strany. Z dat vyplynuly tři závěry: KSČM má pevnější voličské jádro než ČSSD, ČSSD volí nejen levicoví ale i středoví voliči, KSČM preferují nejčastěji voliči ve věku 60+, zatímco ČSSD 45-59 let.

J.Málek informoval účastníky o stavu levicového hnutí v okolních zemích, zejména v Německu a Rakousku. Uvedl, že levicové strany v těchto zemích rovněž ztrácejí voliče a hledají cesty k jejich znovuzískání. Dále ocenil analytickou práci MDA orientovanou na identifikaci voličské základny ČSSD, ale i širších voličských trendů.

J. Klán vystoupil na téma, Kam se ztratili levicoví voliči? Poukázal na odliv levicových voličů k hnutí ANO a SPD. Odkázal na publikaci vydanou k tomuto tématu.

V následující diskusi vystoupilo 11 účastníku s dotazy, které se týkaly sociologických výzkumů obecně, ale i výzkumu levicově orientovaných, dále s vlastními zkušenostmi s projevy levicových občanů. Diskuse se zaměřila i na dnešní postoje mladých lidí a na cesty k jejich získání pro levicové myšlenky. Všichni tři referující odpovídali na pokládané dotazy. Akce ukázala, že k některým otázkám spojeným s realizací výzkumů, ale i působením na další spoluobčany je potřebné se pravidelně vracet.

Foto