František Neužil vydává text Pláč radikální antisystémové levice české v zemích koruny české

Autor: František Neužil | 13. 1. 2022

Konkrétní historická situace, v níž se ocitla KSČM, má mnohem starší a hlubší gnoseologické i třídně sociální kořeny a příčiny, než se některým kolegům – a zajisté i kolegyním, abych se vyjadřoval genderově vyváženě a politicky korektně – zdá, a tudíž nemá žádné jednoduché, okamžitě a zázračně působící řešení. Nemohu si pomoci, leč na mysli mi v dané souvislosti – neboli v souvislosti s oním příslovečným „útěkem levicových voličů“ – tane jedna scéna z pohádky divadla Járy Cimrmana o „Dlouhém, Širokém a Krátkozrakém“, v níž se krátkozraký bystrozraký obrací na dětské diváky se slovy: „Možná se děti zeptáte, kde jsou moji kamarádi, Dlouhý a Široký? Kam se jen ti čerchmanti schovali? Neschovali, umřeli…“ Dvoudílný Pláč radikální antisystémové levice české v zemích koruny české je k dispozici v sekci “Ke stažení” nebo první díl přímo zde a druhý díl zde.

Foto