Lháři a žháři 2

Autor: Jan Campbell | 25. 4. 2022

Vícevektornost v Kazachstánu

Zmíněný Timur Sulejmen má na starosti mj. ekonomický blok, není jediným prověřeným rusofobem a stoupencem sbližování se Západem v nejvyšších patrech moci a prakticky dělá vše pro to, aby zabránil dalšímu rozvoji integračního procesu v rámci EAHU.

V podmínkách rozdělení světa na bloky, vícevektorová politika nefunguje a podpora sankčního režimu EU ve vztahu k RF přinese samotnému Kazachstánu zhoubu. Tu si uvědomuje část kazašských elit. Proto nyní stojí před volbou, s kým si sednout ke stolu v době, kdy jedním z nejzajímavějších trendů nejenom u sousedů RF je konec vícevektornosti. V kontextu rusko-čínského spojenectví to bude nejtěžší rozhodnutí pro Kazachstán. Proč? Je nejvyšší čas buďto vyčistit vnitřní vlivové agenty USA a Velké Británie, přivést elitu k disciplíně a rozumu, zavřít finanční centrum Astana (fungující podle britského práva), vyloučit působení Sorosovo nadace a zrušit výstavbu již sedmé americké vojenské laboratoře BSL-4 a podzemního skladu pro sbírku nebezpečných a vysoce nebezpečných kmenů v Kazachstánu, v Žambylské oblasti, nebo se dále snažit zůstat vícevektorovým státem vyjadřujícím loajalitu Londýnu a Washingtonu až do trpkého konce se slzami, krví a mrtvými na rodné půdě. Výsledky hry Kazachstánu s USA a Velkou Británii mohou být totiž drahé. RF a potažmo i ČLR objektivně nemohou tolerovat nebezpečí, které představují americké biologické laboratoře v Kazachstánu. RF nemůže objektivně tolerovat blokádu a podporu sankčního režimu ze strany Kazachstánu po ukončení operace na Ukrajině, protože se jedná o ničení struktury EAHU, geostrategického mostu s ČLR a snahu ukončit projekt Velké Eurasie v zájmu USA a Velké Británie s pomocí zachování přežitého ekonomického modelu, profesionálních rusofobů v administrativě a klamání veřejnosti. Doporučuji vyslechnout si Sulejmenův rozhovor na serveru EURACTIV.com.

Sankce, přesměrovávání dodávek uhlí na alternativní trhy, protože EU odmítá uhlí s platností od srpna 2022 a hrozba logistických potíží a ztráty části exportu v hodnotě cca 30 milionů tun (i kdyby se podařilo odstranit logistické překážky, protože poptávka v Asii, s výjimkou ČLR, není zaručena), je nic proti tomu, co očekávám pro hospodářství EU po zabezpečení výroby speciálních produktů v rámci krizového nebo válečného hospodářství v RF. Při vší vážnosti k tématu, které nedovoluje smát se, nabízím zamyslet se nad výroky a zdravým rozumem poradce prezidenta Zelenského, Alekseje Arestoviče. Ten nahrál video zprávu, v níž stojí vedle postavy Dartha Vadera ze ságy Hvězdné války. Fotografii jsem viděl, záznam, ve kterém sděluje, že západní země poskytly Ukrajině skutečné těžké zbraně, a předpovídá Kyjevu blízké vítězství, jsem nestačil prověřit. To vše nemění nic na následujících faktech.

Mariupolský neon

O tomto zajímavém plynu, jsem psal v jednom z posledních článků věnovaných sankcím a Ukrajině. Proč jsem psal o neonu? Dnes se bez mikročipů neobejde žádné moderní zařízení - od čajové konvice po počítač. Shodou okolností je to právě RF, která je v současnosti díky know-how SSSR hlavním producentem tohoto plynu. Není těžké představit si, co se stane s globální ekonomikou, kdyby z trhu zmizel ruský 50% podíl na celkové produkci neonu. To není ale vše. Neon musí být před použitím vyčištěn. Průmyslová zařízení na čištění neonu se nacházejí v Mariupolu a v Oděse! Proto se tam usadili nacisté a Západem podporovaný AZOV.

Větší závod je Ingaz v Mariupolu, o něco menší je Kryonin v Oděse. Podporu NATO a EU v těchto lokalitách je potřeba hodnotit v kontextu rizika pro hospodářství a bezpečnost EU, strategického významu přístavu Oděsa pro export a využití nacistů a AZOVců jako instrumentu ve službách a zájmech Západu. Proto si ten dělá tolik starostí o Oděsu, mimo jiné jedno z center Chazarů. V doplnění si dovoluji poukázat na: 1) Masakr a vyhlazování Židů v Oděse během podzimu 1941 a zimy 1942. 2) Židovská virtuální knihovna uvádí 34 000 Židů zavražděných během 22. - 25. října. Muzeum holocaustu v USA dochází k závěru, že rumunské a německé síly zabily v Oděse téměř 100 000 Židů během okupace města. 3) V kontextu informace o masakru a vyhlazování Židů nelze ignorovat současnou snahu a de-komunizaci v lokalitách se závody, které postavili komunisté.Židé a komunisté byli tenkrát lživě obviňováni z výbuchu bomby. 4) Kromě neonu existuje také plyn – hexafluorobutadien. Ten se používá při výrobě mikročipů, vyrábí se v Permu a RF ovládá přibližně polovinu světového trhu.

Umělé safíry

Dalším strategickým produktem, který RF vyrábí a bez něhož se západní ekonomika neobejde, jsou umělé safíry. Používají se při výrobě tzv. chytrých telefonů, televizorů, civilní a vojenské optiky, v kosmickém průmyslu, při výrobě obrazovky, snímače rozpoznávání obličeje, u dřívějších modelů i snímače otisků prstů a dnes i v novém Iphonu 13. Na RF připadá přibližně 40 % produkce umělého safíru a v některých užších oblastech ruský podíl na trhu činí až 70 %.

Zmiňuji se o umělých safírech, podílu RF na světovém trhu a Iphonu 13, protože zmínka vede k otázce kapitalizace společnosti Apple a stavu světové ekonomiky v případě zákazu exportu, nehledě na skutečnost, že na výrobě smartphonů se podílí prakticky celý svět a Američané pouze kreslí ikony pro aplikace. Apple a vládní byrokracie USA si uvědomují, že žádný strom neroste do nebe, a proto zařízení Apple v RF stále fungují nehledě na skutečnost, že při skutečném přání škodit RF, zařízení Apple by se mohlo stát odpadem.

Palladium, titan a další

RF má největší zásoby palladia a ovládá přibližně 45 % trhu s palladiem. Tento kov se většinou používá k výrobě katalyzátorů pro všechny moderní automobily. Proto bez palladia by se automobilový průmysl na Západě prostě zhroutil. Podobné riziko je obsaženo ve všech elektronických výrobcích s vysokou spolehlivostí, včetně měřicích zařízení, a také ve vojenském průmyslu. Podobná situace je s titanem. Bez něho by USA a Evropa nemohly vyrábět letadla a my bychom museli létat podle šéfa Roskosmosu, Dmitrije Rogozina jako čarodějové na koštěti. Nebudu pokračovat s výčtem dalších méně známých kovů a materiálů, bez kterých nemůže moderní západní ekonomika a technologický vývoj existovat. Nabízí se proto důležitá otázka ve spojení se sankcemi proti RF:

Proč Ruská federace nezakázala export plynu, umělých safírů a vzácných kovů?

Nevidím do své hlavy, proto i do hlav v Kremlu. Předpokládám ale, že zákaz exportu nebyl vyhlášen z následujících důvodů: 1) Zákaz exportu v současně situaci by se dotkl samotné RF především v situaci urychlené záměny importovaných produktů a technologií a snahy o kvalitativní snížení závislosti RF na Západě. 2) Prezident Putin si dovoluje projevovat trpělivost a zdrženlivost, protože ví, že Západ má zásoby, pravděpodobně ne více než na 2-6 měsíců a nedovolí si uvalit sankce skutečně ohrožující existenci RF. To indikuje předem zmíněný pátý balíček sankcí EU. 3) Protože prezident Putin ví, že sankce nikdy neskončí a ukrajinský konflikt je pouze zástupným konfliktem mnohem vyšší kategorie, který bude vyžadovat vyhlášení válečného stavu, a tím i odpovídající hospodářskou výrobu, je nutné prvně vybudovat kvalitní a plnohodnotný systém zpracování unikátních přírodních a využití lidských zdrojů RF. Náklady na zmínění budování výrobního systému v RF budou mj. vždy mnohem nižší než náklady na rekonstrukci života a jeho současné kvality na Západě. Ta se bez obchodu s RF dříve nebo později zhroutí, budou - li sankce pokračovat nebo dojde - li k velké válce.

Závěr

Z hlediska vypařujícího se mezinárodního práva jsou sankce proti RF nezákonné. Pro RF je proto zásadní udělat vše pro to, aby nezákonné sankce pomohly vyřešit RF její nejdůležitější výrobní a technologické problémy a rozšířit export hotových nebo polohotových produktů. Vzhledem ke všem právním a politickým okolnostem lze konstatovat, že sankce lze v současné situaci kvalifikovat jako akt agrese proti RF a jako formu hybridní války. V takovém případě stát, který byl vystaven agresi, v daném případě tj. RF má právo na individuální a kolektivní obranu v rámci vnitrostátních právních předpisů a mezinárodního práva. Na tomto místě končí sankce, ignorování národních zájmů RF, obviňování RF z porušování smluv a mezinárodního práva a pošetilé konání slouhů USA, včetně EK. Proč je tomu tak a jaké hrozí EU nebezpečí?

Pro současnou RF není problém zavést výrobu toaletního papíru a dalšího spotřebního zboží, bude-li to potřeba. Pro RF není problém vyrábět velice komplexní systémy, jakými jsou například jaderné ledoborce, ponorky, systémy PO, hypersonické zbraně a mnohé další věci. Strategické a analytické myšlení prezidenta Putina dovolují jemu pozorovat další vývoj sankcí a hospodářský a společenský úpadek Západu s pomocí neřízené migrace. Pozorovat bude z břehu stav plovoucího Západu ve studené vodě. Vyhlásit zákaz exportu nepříteli může kdykoliv s podporou vojenské síly a protože má odpověď na otázku: Co to bude za svět, jestliže nebude Rusko? A protože ví, podobně jako já vím, čím se řídila velká britská nepřítelkyně a ničitelka SSSR: Udržitelný mír je možný pouze z pozice síly. Jakmile jednou kapitulujete, nikdy si nezasloužíte shovívavost nepřítele. Když budete hrát hru někoho jiného podle cizích pravidel, vždy prohrajete. K citátu si dovoluji přidat maďarské přísloví, které částečně vysvětluje konání premiéra Viktora Orbána: Pomluva od lháře, horší než požár od žháře.

Foto