Nová levicová vlna - může se přelít z Latinské Ameriky do Evropy?

25. 1. 2023

Ateliér PV9, Politických vězňů 9, Praha 1, druhé patro, 13. února, 17:00.

Akce se koná ve spolupráci s Institutem české levice a Klubem mezinárodní politiky.

Úvodní slovo:

Marek Hrubec, filozof a sociální vědec Andrea Cerqueirová, novinářka

Foto