Blog

Nové trendy postkovidového světa

31.října 2022 proběhl pracovní seminář Centra strategických a teoretických studií věnovaný postupu prací na aktualizované verzi dokumentu Socialismus v 21. století. Vize a úvahy týkající se nekapitalistického uspořádání je nezbytné konfrontovat s aktuálními trendy (post)kovidového světa. Pavel Sirůček připravil podkladový materiál formou prezentace. Zarámované otevřenými otázkami: Kam dospěla tzv. transformace kapitalismu?, Kam dospěla tzv. revoluce 4.0? a Kam dospěla neoliberální globalizace? Obsáhlá prezentace neopomíjí prohlubující se rozpory a nebezpečně narůstající chaos dnešní doby, s naznačením řady trendů, a to i globálních megatrendů.

Pokračovat ve čtení

Poselství z Valdaje

Projev ruského prezidenta Vladimira Putina na setkání Valdajského diskusního klubu (24-27. října - https://rutube.ru/video/28f488dcfc9321a63f5da8422faf6e98/), který harmonicky zapadl do formátu akce, svým významem se podle autora příspěvku rovná projevu z Mnichova roku 2007. Valdajský projev nebyl hlouběji hodnocen v politicky korektních médiích ČR již proto, že zemi t.č. vládnou emoce, rusofobie bez rozumu a hranic, vláda se neštítí pytel pro mrtvé s hlavou prezidenta Putina pověsit mezi státní vlajky ČR a Ukrajiny na vládní budově, jeden z pražských radních plánuje provokaci s plotem velvyslanectví RF a obyčejní občané mají strach z představitelné budoucnosti.

Pokračovat ve čtení

Propaganda, továrna na souhlas (2017) - dokument, který by ČT už dnes nevysílala...

Dokument, který ČT odvysílala v roce 2019 a který by dnes už nevysílala… Dnes je ovšem aktuálnější, než byl kdy dříve a odpovídá na většinu otázek, které se dějí dnes. Video: www.youtube.com

Pokračovat ve čtení

Мир без сверхдержав

Когда наиболее мрачные прогнозы оказываются наиболее точными, их авторы испытывают двойственные чувства. Чем глубже удовлетворение от собственной прозорливости, тем тревожнее, что дальше. С 2018 года Валдайский клуб предупреждал1 об ускоряющихся процессах полного осыпания мировой политико-экономической системы, международного порядка, сложившегося как совокупность институтов во второй половине ХХ века и продолжавшего существовать в нынешнем столетии, правда, во всё более деформированном виде. more: globalaffairs.ru

Pokračovat ve čtení

Нашествие

К 100-летию освобождения Советской страны от иностранных интервентов Ещё до начала Октябрьской революции в США и Великобритании стали разрабатываться планы раздела России. В своих воспоминаниях и художественных произведениях, основанных на личном опыте, известный английский писатель и сотрудник британской разведки Уильям Сомерсет Моэм подробно описал, как в конце лета 1917 года он был отправлен в Россию для организации заговора с целью предотвращения прихода к власти большевиков. more: gazeta-pravda.ru

Pokračovat ve čtení

Názory na politickou situaci a na postavení levice

Autor: v sekci nase-akce

27. 10. 2022

Diskuse Institutu české levice o výsledcích sociologického výzkumu se uskuteční 2. listopadu od 17 hodin, Politických vězňů 9, Praha 1, místnost 116, II. patro. Přednášející: ING. LUBOMÍR VACEK, CSC. RSDR. JÁN MIŠOVIČ, CSC. Přenos bude i na https://www.youtube.com/watch?v=HTtcylM5C8U

Pokračovat ve čtení

Гиена Европы готова к делёжке украинского пирога

Раздел Украины – дело решённое? Приехали: «План по возрождению Речи Посполитой в границах исторических земель, по-видимому, приобрёл реальные очертания ещё до начала российской спецоперации на территории Украины», – пишет польский журнал Nizależny Dziennik polityczny, уверенно предсказывая поглощение Польшей западных областей бывшей Украинской ССР. Раздел Украины – дело решённое, считает польский автор; Россия вернёт себе все юго-восточные территории нынешней Украины, лишив её выхода к морю, а северные области образуют «новую внеблоковую и нейтральную» Украину, уверяет автор статьи Марек Галась: «Обозначая свою сферу влияния, Россия закроет глаза на дальнейшее манипулирование остальной территорией Украины, то есть её западной и южной частями, многие территории которых являются историческими землями других государств.

Pokračovat ve čtení

Цены на газ в Техасе упали почти до ноля

Цены на природный газ в Пермианском бассейне, расположенном на западе Техаса, устремились к 0. Всему виной газопроводы, по которым он уходит на СПГ-терминалы. Газопроводы оказались не готовы к резкому увеличению добычи. В результате, сообщает Bloomberg, возник серьезный избыток «голубого топлива», который и обвалил цены. Миллион британских термических единиц газа в Вахе, одном из районов огромного Пермианского бассейна, главном месте добычи газа, сейчас стоит от… 20 до 70 центов, т.е. меньше доллара.

Pokračovat ve čtení

Po sjezdu

Je příliš brzy hovořit o všech výsledcích 20. sjezdu KSČ, které shrnulo 1. plénum 20. ústředního výboru, jež zvolilo nové složení vedení strany. Proč? \1) Po skončení sjezdu totiž vstupují KS Číny a ČLR do přechodného období. To potrvá do začátku března. V březnu se bude konat výroční zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ). Během tohoto zasedání budou konkretizována hlavní personální rozhodnutí sjezdu. Ve svých funkcích budou potvrzeni předseda Státní rady a jeho (první) náměstek, šéfové stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) a Všečínské lidové politické poradní rady (VČPPR).

Pokračovat ve čtení

Ruling Class Angst

There is a profound difference between the economic crisis of 2007-2009 and the evolving crisis of 2022. In 2007, capitalists feared the collapse of their own enterprises, but they had no doubt that the system was salvageable, albeit at costs that might prove difficult to impose. They knew that if the politicians could be won over to endorsing Wall Street’s prescriptions, if the people kept their pitchforks tucked away, and if the capitalists, in their greed, could be kept from devouring each other, then there was a good chance that an elite economic version of an “EMS” rescue team could save capitalism from further decline.

Pokračovat ve čtení