Blog

Základní příjem ve světě - videozáznam

Autor: v sekci nase-akce

6. 8. 2021

Seminář “Základní příjem ve světě” proběhl 23. června 2021 v Českém svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce v Praze. Organizovaly Iniciativa evropských občanů „Zaveďme nepodmíněný základní příjem“ a Institut české levice. Video najdete přímo zde.

Pokračovat ve čtení

Epilog 2

První část příspěvku Epilog (1) byla o válce tří druhů kapitálu a průmyslu s pomocí pandemie strachu z Covid-19, indikovala jako vítěze digitální kapitál a prodloužení boje tří modelů kognitivního kapitalismu. ČLR je v jeho vývoji nejdále, co se týče kontroly společnosti státní mocí, programu sociálních kreditů, morálně etické báze a úkolu KS ČLR pečovat o duchovní rozvoj občanů v tradici konfucianismu. Neexistuje garance, že jeden z uvedených modelů kognitivního kapitalismu, včetně toho s případně tzv.

Pokračovat ve čtení

Epilog 1

Část první. Jedna z rozšířených definicí slova epilog praví, že se vždy jedná o část díla, která nějakým způsobem uzavírá a shrnuje celý předcházející děj. Může také vysvětlovat to, co zůstalo nejasné, nebo přiblížit další osudy hlavních postav. Běžně se používá i přenesený význam slova epilog, kterým se označuje konec nějakého děje nebo závěr procesu či události. Reakce na poslední trojdílný příspěvek zvaný Proměna (1-3) a dění během posledních tří, čtyř týdnů v Evropě, RF, ČLR a USA představují podnět k napsání epilogu ve dvou částech.

Pokračovat ve čtení

Poděkování za spolupráci potěší

Autor: v sekci nase-akce

3. 8. 2021

Velmi pozitivních výsledků dosáhl IČL ve spolupráci se zahraničními partnery jako je ČLR, kdy se díky J. Campbellovi, předsedovi akademické rady IČL, uskutečnil společný on-line seminář k 100. výročí KS Číny a to 23. 6. 2021, kterého se účastnil velvyslanec ČLR v ČR a další odborníci jak z akademických pracovišť v ČLR, tak i z některých českých institucí (Československý zahraniční institut) nebo ze zahraničí (spolupředsedkyně Transform, která je zároveň vedoucí vědeckou pracovnicí Nadace R.

Pokračovat ve čtení

The CPC´s 100 Year Endeavour and the Other Meanings

One hundred years since the birth of a person, the beginning or end of a war or the founding of a political party is an anniversary that encourages us to remember history and look at the present, so that on this basis one can form an idea or image of the future. In my address I would not refer to some specific achievements of the CPC I mentioned in my introductory remarks.

Pokračovat ve čtení

K výročí napadení SSSR fašistickým Německem

Chtěl bych pozdravit vaším prostřednictvím občany RF i dalších států bývalého SSSR u příležitosti připomínky věrolomného napadení SSSR fašistickým Německem a prvního dne Velké vlastenecké války. Té války, která národům SSSR přinesla nezměrné utrpení. Аle také tito hrdí občané první země socialismu prokázali své hrdinství a svým vítězstvími přinesli řadě evropských národů svobodu od okupantů a také jim dala možnost dát se na cestu k socialismu. Tento den by ale neměl sloužit jen k připomenutí pohnutých chvil před 8O lety.

Pokračovat ve čtení

Levice je v krizi, protože nedokázala oslovit mladou generaci

Autor: Jan Klán v sekci studie

28. 7. 2021

Institut české levice na přelomu června a července 2021 uskutečnil několik rozhovorů na aktuální téma blížících se voleb s významnými osobnostmi českého politického a akademického prostředí. V rámci zvoleného tématu byli osloveni následující lidé: poslankyně Miloslava Vostrá, sociolog Jan Keller, publicista a pedagog Jiří Silný, předseda akademické rady Institutu české levice (IČL) Jan Campbell a místopředseda Masarykovy demokratické akademie (MdA) Patrik Eichler. Všem byly položeny stejné otázky v následujícím pořadí: 1.

Pokračovat ve čtení

Proměna 3

Špatné nekonečno Nový kmen - zvýšení výskytu - nový lockdown - očkování - nové kmeny - opět lockdown - opět očkování. Tak lze zjednodušeně popsat, co se děje a bude v představitelné budoucnosti dít ve světě, dokud nebude znám a přiznán vítěz ve válce, nebo strach u jedené z válčících stran si nevynutí jednání o kapitulaci. Podobně lze vysvětlit Hegelův pojem špatného nekonečna. I v případě Covid-19, jeho řízení současnými, korupcí rozpolcenými elitami lze aplikovat pojmy Hegelovy vědy o logice.

Pokračovat ve čtení

Proměna 2

Příklady k zamyšlení Ve Velké Británii podle oficiální statistiky zemřelo 117 lidí na indickou variantu koronaviru Delta. 50 z nich bylo plně očkováno, 20 dostalo podle britských úřadů první dávku vakcíny. Ukazuje se, že 59,8% lidí kteří zemřeli (na mutaci Delta) bylo očkováno alespoň jednou. Vědci nazývají takový indikátor paradoxem. Občané právem pochybují o tom, zda vakcíny fungují, zda jsou účinné. Pokud ne, tak o co jde? - ptají se citovaní čtenáři Le Figaro.

Pokračovat ve čtení

Proměna 1

Existuje několik významů slova proměna. V první části trojdílného příspěvku jich uvedu několik pro snazší pochopení aktuality významu tohoto slova, kontextu a působení covid-19 na společnost, včetně toho, co slovo a jeho významy napovídají. Milovníci Star Trek si jistě vzpomenou na druhý díl druhé řady stejnojmenného seriálu. Milovníci šachů označují slovem proměna povýšení pěšce, který v průběhu hry dosáhl osmé řady šachovnice, na vyšší figuru stejné barvy.Proměna (dokonalá a nedokonalá) je termín, který se užívá k popisování životního cyklu hmyzu s nepřímým vývojem.

Pokračovat ve čtení