covid-19

EN: SOME REFLECTIONS ON OUR DAYS

SOME REFLECTIONS ON OUR DAYS Tiberio Graziani, Chairman Vision & Global Trends – International Institute for Global Analyses tibgraziani@gmail.com Pandemic - international relations As far as international relations are concerned, the pandemic has undermined traditional partnership relationships, in particular those within the western field, accelerated the disintegration processes of the European Union, contributed to limiting the integration process of the Eurasian Economic Union , the emerging weight of Russia of and China is accentuated.

Pokračovat ve čtení

Některá zrcadlení našich dnů

Některá zrcadlení našich dnů Tiberio Graziani, Vision &Global Trends – International Institute for Global Analyses Pandemie - mezinárodní vztahy Pokud jde o mezinárodní vztahy, pandemie podkopala tradiční partnerské vztahy, zejména vztahy na Západě, urychlila procesy rozpadu Evropské unie, přispěla k omezení integračního procesu euroasijské hospodářské unie, zdůraznila nastupující váhu Ruska a Číny. Zdá se, že systémy založené na liberálních demokratických principech, na individualismu a na tzv. „západních" hodnotách neodolají zkoušce pandemií této velikosti.

Pokračovat ve čtení

Diskuse u kulatého stolu 28.7.2020 - Dopady COVID-19

Kulatý stůl ICL 28. července 2020 Jan Campbell Všeobecné téze a název témat. Co víme - historii pandemií různých typů, vyplývající vědecké poznatky, částečně – profilaktické možnosti a léčení. Dnes k tomu můžeme doplnit: nepřehledné množství tzv. vědeckých studií, nepřehledné množství oficiální informace, nepřehledné množství neoficiální informace. autorství (příroda, člověk nebo zásah člověka do přírody), mutační potenciál… Co nevíme - všechny způsoby šíření, etnicita, geografie (výška lokality, atd.), všechny primární a sekundární následky, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, imunita (krátkodobá nebo střednědobá, jiná), žádná statistika patologických závěrů, správné cestě k léčení: art legis, alternativní, smíšené, jiné.

Pokračovat ve čtení

Diskuse u kulatého stolu 28.7.2020 - Dopady COVID-19

Na konci července (28. 7. 2020) uskutečnil Institut české levice, z. ú. kulatý stůl, který se věnoval dopadům současné pandemie COVID – 19. Úvodní slovo na akci pronesl Stanislav Grospič, který poukázal na to, že problematika pandemie je zde již několik měsíců. Největším opatřením současné vlády v rámci řešení současné krize je navýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard. Zmínil také problematiku nadcházejících krajských voleb, kdy by bylo znemožněno lidem v karanténě, aby vykonali své volební právo.

Pokračovat ve čtení

Pomoc především malým obcím má smysl

Sněmovna minulý týden přijala usnesení, v němž žádá vládu, aby v případě obcí do 3000 obyvatel navrhla řešení výpadku jejích příjmů ze sdílených daní v souvislosti s pandemií. Jsem ráda, že kolegové poslanci přijali můj návrh usnesení. Zajištění investičních akcí u těchto malých obcí je velmi důležité. Nikdo totiž nechce, aby obce doplatily na vzniklou situaci, která nejvíce dopadá právě na nejmenší obce, kde výpadek každých deseti tisíc hraje velkou roli.

Pokračovat ve čtení

Ekonomická teorie a koronavirus

Pavel Janíčko - Ekonomická teorie a koronavirus Koronavirová infekce vyvolala (a zřejmě do budoucna ještě vyvolá) řadu většinou negativních ekonomických a samozřejmě také humanitárních efektů s celosvětovým dopadem. Kromě těchto negativních důsledků však opět přinesla i některá pozitiva zejména z pohledu levicově orientovaných lidí a ekonomů. Především došlo (po finanční krizi 2008-2010) k dalšímu podstatnému zpochybnění stávajícího politicko-ekonomického paradigmatu. založeného na teoretické bázi neoklasického modelu s podporou jeho různých makroekonomických a sociálně ekonomických adaptací v podobě ekonomického a politického liberalismu.

Pokračovat ve čtení

COVID-19 v České republice

Onemocnění COVID – 19, které způsobuje nový koronavirus, se prvního března objevilo i v České republice. Nicméně státní aparát ještě před prvním potvrzeným případem na našem území začal konat ve chvíli, kdy se špatně vyvíjela epidemiologická situace v severní Itálii, kam mnozí naši spoluobčané jezdí na dovolenou. Na našem území byly první tři případy nákazy novým koronavirem potvrzeny 1. března 2020 a jako hlavní zdroj nákazy byla vystopována Itálie, odkud se nakažení vrátili z pobytu.

Pokračovat ve čtení

Ke koronavirové krizi - co dělat

Co dělat? Chtělo by to začít stylově: Evropou obchází strašidlo - strašidlo koronaviru. Pak už ale onen pověstný text je nutno opustit. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se bohužel nikdo nespojil, naopak tato nečekaná pandemie ukázala, jaká je realita jednoty, národní, evropské i světové. Dnes je již skoro jasné, že „koronavirus“ má dva od sebe neoddělitelné a vzájemně provázané aspekty. První je zdravotnický aspekt. Druhý pak jsou ekonomické důsledky aspektu prvního.

Pokračovat ve čtení

COVID-19 ve světě

Za původní ohnisko nákazy novým typem koronaviru (přesným názvem SARS-CoV-2), který způsobuje onemocnění zvané COVID – 19 je považována Čína a její město Wu – chan, kde probíhá velkoobchodní trh nejen s mořskými plody. Vědci již mnohokrát poukazovali na to, že bezbřehý prodej různých mořských živočichů ale nejen jich, může vést ke vzniku nových virů, které mohou způsobit pandemii mezi lidskou populací. Dodnes není přesně jasné, kde se nový koronavirus vlastně vzal.

Pokračovat ve čtení

O čem rozhodla vláda

Schválila odklad splácení úvěrů až o půl roku, současně vláda schválila návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru, příspěvek pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun a také přijala kurzarbeit. Budou podpořeny firmy, které vyrábí zdravotnické potřeby, změní se i role EGAPu, bude kromě pojištění nově poskytovat také záruky velkým firmám nad 250 zaměstnanců, centrální banka také zmírňuje podmínky u hypoték. To jsou informace, které vám pomohou orientovat se v současném stavu některých opatření, která nás čekají.

Pokračovat ve čtení