komentare

Vzpomínky na budoucnost. Mýty a poučení z NEP

Kde je Západ, když porušuje lidská práva Rijád? Vstupujeme do období stých výročí – plán GOELRO, NEP (v březnu t. r.), velké stavební projekty, nové umělecké trendy, geniální básně a filmy – období století velkých úspěchů sovětského Ruska a od prosince 1922 SSSR. Vstupujeme do období obtížných debat, pro SSSR je první, a tedy povýtce rozporuplná (a co vyvstává bez rozporů?)… Zkušenost přechodu do budoucnosti obrovské země – světa ležícího »na druhé straně« tržní konkurence a měnového fetišismu, světa, ve kterém byly samozřejmostí dostupnost vzdělání a medicíny, záruka práce a důvěra v zítřky.

Pokračovat ve čtení

Symboly v odcházení

Nevím, zda z důvodů rychle měnící se kvality prostředí, ve kterém žiji, dění ve světě, které se snažím pozorovat, a zkušenosti s lidským trápením, které jsem získal v životě, se mi podaří srozumitelně popsat některé z myšlenek spojených s Velikonocemi a zadáním, tak jak ho osobně vnímám, které má Institut české levice (ICL)). Velikonoce všude ve světě, kde se oslavují, jsou plné různých symbolů. Upřímná, profesionální snaha dovoluje částečně, zato ale pravdivě proniknout do utrpení člověka (i Ježíšova), do smrti jako takové i do plného významu mnoha symbolů charakterizujících každou etapu vývoje společnosti.

Pokračovat ve čtení

Předvelikonoční střípky

Letošní předvelikonoční doba indikuje, že oslavy Velikonoc nebudou neseny v duchu vysvobození z otroctví kapitalismu, zmrtvýchvstání hospodářství, veliké noci, jara a plodnosti. Naopak. Squatter covid-19, jeho mutace a nepoučitelnost občanů z historie vyjevily obraz představitelné budoucnosti, jehož hlavním tématem je válka, strach a změna sebeuvědomění. Prezident Macron mluví o novém typu světové války ve spojení s vakcínami. Přitom zapomíná, že jsou to členové EK a slouhové USA, kteří zneužívají šíření viru k zakrytí chyb z politických, hospodářských a finančních rozhodnutí minulých tří dekád.

Pokračovat ve čtení

Na cestě ke střetům (2)

Střet druhý : NATO Pro porozumění načasování zveřejnění obsahu nové strategické koncepce NATO je nutné si uvědomit, že se jedná o první odpověď tzv. kolektivního Západu na společné NE Ruské federace a ČLR na pokus zavedení digitální světového řádu na základě modelu kognitivního kapitalismu. O něm jsem nedávno podrobně referoval i s odkazem na 11 stránkový dokument. Rozhodnutí rady ministrů obrany NATO ze dne 17. února nutí připomenout si, že se jedná v pořadí o osmou strategickou koncepci v historii NATO a čtvrtou v postsovětské historii.

Pokračovat ve čtení

Na cestě ke střetům (1)

Obsahu příspěvku a proč je Evropa na cestě ke střetům, které může i nepřežít, budou rozumět snadněji především čtenáři se zájmem o zahraniční politiku, ideálně od doby ukončení první světové války, jestliže si uchovali schopnost vidět vývoj společnosti za horizontem a v kouřové cloně Covid-19. Tento pro lidské oko neviditelný a hluchoněmý virus je nakažlivější než jeho originál a dělá si legraci z lidské strategie stádové imunity. Kromě toho umí se vyhýbat střetu s imunitním systémem lépe než člověk.

Pokračovat ve čtení

Výhledy levice v době kognitivního kapitalismu

Příspěvek, v celkovém obsahu 11 stránek A4, je určen všem zájemcům o inspiraci a fakta umožňující zamyslet se nad politickým a hospodářským systémem, který i v prostředí podstatně omezené státní suverenity ČR by mohl nabídnout rostoucímu počtu chudých a lidí prostě bez peněz k přežití několika málo měsíců, důstojný život s pocitem sociální a právní spravedlnosti, individuálního soucitu a společenské solidarity. V příspěvku představený argument je postavený na metafoře vytvořené spojením lidského srdce a mozku a jejich funkcí.

Pokračovat ve čtení

Komunistická levice: Quo vadis?

Celých třicet dva let je součástí českého politického systému i segment, který je možno označit za „komunistický". Je možno diskutovat, co přesně zahrnuje, ale předpokládejme, že do něj patří ti, kdo uznávají marxistickou koncepci emancipace občanů, třídní rozdělení společnosti a to, že ekonomická základna předurčuje celou politickou a ideologickou nadstavbu. A jsou toho názoru, že bez zásadních změn ekonomické základny nelze podstatně změnit ve společnosti nic podstatného. Jsou to ti, kdo jsou připraveni dávat v různých volbách svůj hlas, subjektům, které se takto deklarují nebo je tento postoj u nich všeobecně předpokládán.

Pokračovat ve čtení

Recenze nového filmu: Vždy připraven!

Recenze nového filmu: Vždy připraven! Jan Campbell Vždy připraven! Takový je název filmu (Německo / USA) z roku 2010 režiséra Markuse Gollera a scénáristy Olivera Ziegenbalga. Film představuje příběh dvojice naivních mladíků z NDR po pádu berlínské zdi, která se vydala na jízdu napříč Amerikou. Podnikaví nadšenci s bídnou angličtinou, praktickou neznalostí amerických reálií, ale se špetkou vrozeného humoru se vypravila do San Franciska. Tam před deseti lety údajně utekl otec jednoho z nich.

Pokračovat ve čtení

Report z akce 2. 9. Kam utekli voliči levice?

Report z akce 2. 9. Kam utekli voliči levice? Analýza voličů ČSSD, SPD, Strany zelených a malých neparlamentních stran (Idealisté, Budoucnost a Levice) Ve středu 2. 9. 2020 uskutečnil Institut české levice, z. ú. Další pokračování kulatého stolu na téma: Kam utekli voliči radikální levice? Tentokrát se sociální vědec Marek Hrubec a sociolog Jan Klán zaměřili na strany, kam sice voliči levice utekli, ale dnes od těchto stran přestupují mezi nevoliče.

Pokračovat ve čtení

EN: SOME REFLECTIONS ON OUR DAYS

SOME REFLECTIONS ON OUR DAYS Tiberio Graziani, Chairman Vision & Global Trends – International Institute for Global Analyses tibgraziani@gmail.com Pandemic - international relations As far as international relations are concerned, the pandemic has undermined traditional partnership relationships, in particular those within the western field, accelerated the disintegration processes of the European Union, contributed to limiting the integration process of the Eurasian Economic Union , the emerging weight of Russia of and China is accentuated.

Pokračovat ve čtení