komentare

Otevřená a uzavřená společnost a digitální avatár

Úvod Název příspěvku mnozí budou asociovat s 92letým Georgem Sorosem (1930), jeho dítětem - Open Society Foundations, konflikty v mnoha státech a válkami, včetně té probíhající. Ve všech válkách se jedná o boj systému vládnutí: v otevřené a uzavřené společnosti. Mnozí z nás vidí a cítí, že bojujeme-li i mimo tradiční válečné pole, že Bůh nebo někdo jiný zachraňuje. Ale ne teď a ne tady. Spasení se odložilo. Proto v době války, inflace a strachu podvodníci i tzv.

Pokračovat ve čtení

Zemní plyn – tendence trhu, perspektivy

Úvod V souvislosti se zástupným konfliktem mezi Ruskou federací a NATO, který se t. č. odehrává především ve východní, jihovýchodní a jižní části Ukrajiny se do popředí pozornosti dostává kromě vojensky politického i problém dalšího vývoje ekonomických vztahů nejen mezi stranami konfliktu, ale také mezi Ruskou federací a EU, EU a ČLR a v neposlední řadě i EU a USA. Mezi zmíněnými seskupeními existují mnohačetné vazby, které se vytvořily v uplynulých třiceti letech po konci studené války.

Pokračovat ve čtení

Epilog jako prolog (2)

Založení Světového ekonomického fóra (WEF) umožnilo Klausu Schwabovi stát se jedním z nejvlivnějších lidí na světě. Velký reset, který prosazuje na globalistickém poli ho dělá jedním z nejdůležitějších vůdců současné doby. Není proto divu, že napsat příběh o Schwabovi představuje komplexní úkol spojený s osobním rizikem, utajovanými, v některých případech odstraněnými, zřejmě důležitými, informacemi. Uvedené dovoluje předpokládat, že Schwab je člověk s kvalitní maskou, hrající dobře inscenovanou roli, který dává přednost pobytu ve stínu a vychází na světlo dne, když je to skutečně potřeba a nehrozí úžeh nebo úpal.

Pokračovat ve čtení

Vize, jakou potřebujeme

Velmi důležitý materiál J. Suka, který byl avizován již na třetím online setkání k pěstování vize. Je o jedné z nejvlivnějších současných “kvazivizí”, které zamořily hlavy lidí a které brání racionálnímu pohledu na současnost. Dává odpověď na otázky, co ideově zdevastovalo současnu levici, resp. jak na základě ideových podnětů Frankfurtské školy a hnutí Nové levice v roce 1968 došlo k “levicové myxomatóze”. Jsem velmi rád, že se ho podařilo dostat mezi prvních 180 pokračování pěstování vize.

Pokračovat ve čtení

Epilog jako prolog (1)

Epilog představuje diskurs, který se vrací zpět k předcházejícím událostem (demonstracím), zahrnující shromažďování záležitostí, postav a emocí, a jeho úkolem je také, jak říká Plato, aby konečně připomněli posluchačům to, co bylo řečeno. Prolog představuje v širším smyslu předmluvu jakéhokoli druhu. Z několika důvodů jsem se dnes rozhodl pro záměnu: z výšky současného působení podívat se na okamžik historie a na kořeny současného dění ve světě. Světové ekonomické fórum (WEF) Davos 2022: 22 – 26.

Pokračovat ve čtení

Co s tím lotrem po levici?

Ladislav Zelinka se zamýšlí nad současnými perspektivami a údělem klasické levice či takzvané levice bez přívlastků. Terminologické dělení na levici, střed a pravici vzniklo v období francouzské revoluce a s různými mutacemi přetrvalo až do dneška. Při hodně velkém zjednodušení lze toto schéma odvinout od dvou základních názorových poloh – konservativismu a progresivismu. Konservativismus (pravice) staví na zachování stávajícího společenského řádu, progresivismus (levice) na jeho překonání, nahrazení něčím jiným, pokrokovějším. Protože nejde jen o tyto dva samostatné body, nýbrž o celou škálu mezi nimi i vně nich (krajní pravice, krajní levice), jsou tu i další podskupiny tvořené jejich prolínáním.

Pokračovat ve čtení

Válka na Ukrajině z perspektivy České republiky

Občané České republiky jsou ve věci války na Ukrajině hříčkou stran pravice a médií. Levice není jednotná. Česká společnost i všechny politické strany byly útokem Ruské federace na Ukrajinu v únoru letošního roku překvapeny. Nesouhlas s válkou byl v české společnosti vcelku obecný. Určité skupiny a hlasy se ale stavěly i na stranu Ruska a některé reagovaly i ostře proti jednostranné protiruské vládní a mediální propagandě zemí NATO a EU. Ovšem většina českých občanů byla v začátku válečného konfliktu Ruska s Ukrajinou zbavena možnosti posoudit se znalostí faktů příčiny a obsah toho, co vedlo k přeměně zamrzlého, osm let trvajícího válečného konfliktu na Ukrajině v přímou válku Ruska s Ukrajinou.

Pokračovat ve čtení

Situace a perspektivy levice v Evropě

Situace levice v Evropě je velmi rozličná. Zřetelně se to ukázalo během nedávných voleb v Německu a Dánsku. Zatímco německá Die Linke při volbách do Zemského sněmu utrpěla těžkou porážku a jen stěží se přehoupla přes 5% hranici a do Zemského sněmu se dostala jenom díky třem přímo zvoleným mandátů, dánská Red Green Alliance v komunálních volbách triumfovala a díky tomu navýšila počet svých mandátu a stala se v Kodani s 24,6 % nejsilnější stranou.

Pokračovat ve čtení

Poznámky k ekonomickému vývoji

Současná ekonomická situace v ČR je nepochybně velmi nepříznivá, jak o tom svědčí i průzkumy veřejného mínění, kdy 70% respondentů ji hodnotí negativně. Bohužel nutno z hlediska levicového komentátora konstatovat, že v podobě současné ruské vojenské operace na Ukrajině dostala tato vláda poměrně silný argument, který ji umožňuje řadu nepopulárních opatření omluvit a zdůvodnit. Nicméně ani tento fakt nějak neumenšuje skutečnost, že i v této situaci se zřetelně projevuje její pravicový charakter, který koneckonců byl zřetelný i v předvolební době ve formulacích záměrů tehdejších nakonec vítězných koalic a ještě více v tézích programového prohlášení nastupující pravicové vlády.

Pokračovat ve čtení

Saguntum 222

Nejen letošek je ve znamení dvojek. Před dvaadvaceti sty lety bylo datum dokonce ještě dvojkovější – jenom 222 p. n. l. a žádná nula. A poselství onoho roku je – i přes propast času – pro dnešek více než aktuální, až člověka zamrazí. Po skončení první punské války (241 p. n. l.), kterou Kartágo se Římem prohrálo, se postupně ustálilo nové uspořádání. Kartaginci si kompenzovali utrpěné ztráty ve Středozemním moři kolonizací značné části Iberského poloostrova, jdoucí od jihu až skoro pod dnešní Barcelonu.

Pokračovat ve čtení