nase akce

Souvislosti pozice české ekonomiky koncem druhé dekády tohoto století a nástin východiska

Statistických dat o pozici české ekonomiky je dost, je nutné se vyhnout oběma extrémům – minulý vývoj a dnešní stav nelakovat ani na růžovo, ani na černo, ale pokusit se na základě dat o minulém vývoji si udělat představu o žádoucích a nežádoucích alternativách pravděpodobného vývoje dvou oblastech – v dalším vývoji profilu této industrializované země a s tím přímo související míře bohatství, resp. chudoby v ČR. Protože nemáme křišťálovou kouli, nemáme moc možností se opřít o nějaké dostatečně silné předpoklady, proto nejsme schopni sestavit prognózu.

Pokračovat ve čtení

Radikální levice musí myslet i na budoucnost

Přestože nás poslední dny k sobě připoutaly televizní obrazovky, je potřeba nezapomínat na práci, která je stále před námi. A sice práce pro lidi a snaha zapojit se do politického dění a ulehčit našim občanům mnohdy nelehkou životní situaci a zasadit se o lepší budoucnost. I to byl důvod, proč jsme v Českých Budějovicích ve spolupráci se Společností pro evropský dialog z.s. společně s OV KSČM v Českých Budějovicích, Klubem společenských věd a Institutem české levice za podpory Transform!

Pokračovat ve čtení

Výběrové řízení na pozici ředitele Institutu české levice, z. ú.

Správní rada Institutu české levice (dále IČL) se rozhodla veřejně vyzvat zájemce ze širší odborné veřejnosti s nabídkou na obsazení pozice ředitele institutu. IČL a jeho ředitel jsou významnou součástí levicového spektra politiky České republiky. Jejich posláním je otevírat, diskutovat, promýšlet a zpracovávat témata moderní levicové politiky a usilovat o její dobré jméno ve společnosti, a to především skrze vlastní výzkumnou činnost, pořádání různých odborných konferencí, seminářů a přednášek. Účelem IČL je také tvorba analýz a publikací s levicovou tematikou spolu se zajišťováním vzdělávacích, informačních služeb s cílem podpořit rozvoj demokracie, občanské společnosti, politické kultury.

Pokračovat ve čtení

Aktuální situace české levice v kontextu levice v Evropě

V rámci diskuzních čtvrtků, které probíhají v Brně, proběhla dne 20. 1. 2022 velice zajímavá diskuze, kterou pořádal Společnost pro evropský dialog z. s. společně s MěV KSČM v Brně, brněnskou pobočkou Masarykovy demokratické akademie, Klubem společenských věd a Institutem české levice s významnou podporou evropské levicové struktury Transform!Europe na téma aktuální situace české levice v evropském kontextu. Jde o další etapu rozsáhlé analýzy situace českých příznivců radikální levice, která byla zahájena již v roce 2020.

Pokračovat ve čtení

Žena roku

Autor: v sekci nase-akce

19. 10. 2021

V sobotu 16. 10. 2021 se uskutečnila akce s názvem Ocenění žena roku, kterou pořádala Komise žen ve spolupráci s Institutem české levice. Tato akce zaznamenala již čtvrtý ročník, přičemž ten loňský zkomplikovala pandemie covidu. Letos se proto oceňovalo nadvakrát, musely se předat hned dvě ocenění a to z roku 2020 a letošní za rok 2021. Pro naše oceněné členky jsme měli připravené květinu, diplom a také skleněnou pozornost s motivem ženy, řekla v úvodu předsedkyně Komise žen Soňa Marková .

Pokračovat ve čtení

Jaká je situace české levice?

V pondělí 20. 9. 2021 proběhl odborný seminář, který společně pořádal Institut české levice, Centrum strategických a teoretických studií a Klub společenských věd. Seminář se zabýval situací v českých levicových stranách, které v současnosti bojují o své přežití v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Hlavními referujícími byli – sociolog Ján Mišovič, Jiří Málek ze Společnosti pro evropský dialog (SPED) a Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie (MdA). Ján Mišovič ve svém vystoupení zopakoval volební výsledky KSČM od roku 1996.

Pokračovat ve čtení

Aktuální situace levice v ČR

Česká pobočka Transform! europe ve spolupráci s Institutem české levice a Klubem společenských věd uskutečnila besedu pod názvem Aktuální situace levice v ČR. Akce proběhla 16. 9.2021 od 16.00 do19.00 hod. v Brně, za přítomnosti 30 účastníků, zejména z řad členů KSV pobočka Brno, ale i zástupců MDA. Besedu zahájila A. Štofanová. Po krátkém úvodním slově J.Málka vystoupil J.Mišovič s rekapitulací výsledků voleb do PS, krajů a EP v období 1996-2020 na úrovni Jihomoravského kraje a jednotlivých okresů kraje.

Pokračovat ve čtení

Aktuální situace na české levicové scéně

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 uspořádal Institut české levice, Společnost pro evropský dialog a Klub společenských věd společnou akci v Brně na téma aktuální situace na české levicové scéně. Úvodní slovo pronesla Anna Štofanová a přivítala hosty – Jiřího Málka, Jána Mišoviče a Jana Klána. Jiří Málek ve svém úvodu připomněl, že již v minulosti proběhlo několik akcí. Současná akce, se rovněž věnuje tématu, kam utekli voliči radikální levice a na webu Institutu české levice jsou k dispozici závěrečné zprávy z výzkumu, který se tomuto tématu věnuje.

Pokračovat ve čtení

Základní příjem ve světě - videozáznam

Autor: v sekci nase-akce

6. 8. 2021

Seminář “Základní příjem ve světě” proběhl 23. června 2021 v Českém svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce v Praze. Organizovaly Iniciativa evropských občanů „Zaveďme nepodmíněný základní příjem“ a Institut české levice. Video najdete přímo zde.

Pokračovat ve čtení

Poděkování za spolupráci potěší

Autor: v sekci nase-akce

3. 8. 2021

Velmi pozitivních výsledků dosáhl IČL ve spolupráci se zahraničními partnery jako je ČLR, kdy se díky J. Campbellovi, předsedovi akademické rady IČL, uskutečnil společný on-line seminář k 100. výročí KS Číny a to 23. 6. 2021, kterého se účastnil velvyslanec ČLR v ČR a další odborníci jak z akademických pracovišť v ČLR, tak i z některých českých institucí (Československý zahraniční institut) nebo ze zahraničí (spolupředsedkyně Transform, která je zároveň vedoucí vědeckou pracovnicí Nadace R.

Pokračovat ve čtení