nase ucast

K setkání Transform! v Praze

Dear comrades and friends: I personally and also on behalf of the Scientific Board of the Institute of the Czech left, of which I have been the Chairman, would like to thank you very much for the invitation to address you at the beginning of this important meeting in such a dynamic time. At the same time I regret to inform you that it is impossible for me to attend all the sessions for a number of serious reasons as I have been willing to offer you a feedback as an observer at the end of the two days meeting.

Pokračovat ve čtení

Summit KS ČLR a světových politických stran

6.července se uskutečnil summit KS ČLR a světových politických stran a organizací s tématem Práce pro blaho lidí: odpovědnost politických stran. Summitu se zúčastnila KSČM společně se zástupci IČL v počtu cca 50 účastníků prostřednictvím téměř tříhodinového video připojení v prostorách velvyslanectví ČLR. Za KSČM vystoupil v záznamu předseda JUDr. Vojtěch Filip, za KS ČLR prezident Si Ťin-pching. V zasedacím sále velvyslanectví ČLR vystoupili velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin a za KSČM Leo Luzar, místopředseda poslaneckého klubu.

Pokračovat ve čtení

K výročí napadení SSSR fašistickým Německem

Chtěl bych pozdravit vaším prostřednictvím občany RF i dalších států bývalého SSSR u příležitosti připomínky věrolomného napadení SSSR fašistickým Německem a prvního dne Velké vlastenecké války. Té války, která národům SSSR přinesla nezměrné utrpení. Аle také tito hrdí občané první země socialismu prokázali své hrdinství a svým vítězstvími přinesli řadě evropských národů svobodu od okupantů a také jim dala možnost dát se na cestu k socialismu. Tento den by ale neměl sloužit jen k připomenutí pohnutých chvil před 8O lety.

Pokračovat ve čtení

O stoleté cestě čínské společnosti od vzniku její komunistické strany

3.června byl uspořádán společný internetový seminář, který organizovaly společně Institut české levice a velvyslanectví Čínské lidové republiky. Byl jedním z příspěvků ke stému výročí vzniku Komunistické strany Číny, která byla ustavena 1.7.1921. Bylo to velmi podnětné setkání. V jeho rámci vystoupil s úvodním projevem velvyslanec ČLR v České republice pan ZHANG Jianmin. S pozdravným poselstvím se připojil místopředseda KSČM a poslanec PČR, předseda správní rady IČL, Stanislav Grospič. Cílem více než dvouhodinového setkání nebylo jen připomenutí historických milníků čínských komunistů, ale především reflektování nelehké cesty od počátku k současnosti a o roli Číny v dnešním globálním světě.

Pokračovat ve čtení

Mezinárodní konference: Kominterna a střední Evropa

Konaná dne 3. října 2019 v prostorách Přednáškového sálu Národního archivu v Praze, kterou s Národním archívem spolupořádal Historický ústav Akademie věd České republiky za podpory Strategie AV 21 Akademie věd České republiky. Mezinárodní konference ke Kominterně měla za cíl vyvrátit určité stereotypy a nepravdivá tvrzení, která jsou překládána směrem ke Kominterně. Konference byla rozčleněna do 6 bloků – Vznik Kominterny a sovětská zahraniční politika, Kominterna v Evropě. Případové studie, Kominterna v anglosaském světě, Kominterna a KSČ, Národnostní politika na příkladu Podkarpatské Rusi a Rudé družstevnictví, rozpuštění Kominterny a její reinkarnace.

Pokračovat ve čtení

Konference: Nepodmínění základní příjem: Řešení pro 21. století?

Jako zástupce Institutu české levice, z. ú., jsem se zúčastnil konference, kterou pořádala nadace Rosy Luxemburg Stiftung ve spolupráci s pražskou Školou alternativ a Ekumenickou akademií. Konference byla velice podnětná a její výstupy mohou sloužit pro implementaci nepodmíněného základních příjmu do programů levicových stran. Konference byla rozdělena do 4 bloků, kdy první dva se týkaly teoretického uchopení konceptu základního příjmu a zbylé se věnovaly praktické implementaci. Nejzajímavější byly příspěvky zahraničních hostů z Německa a Finska.

Pokračovat ve čtení

Konference: TRANSFORM! EUROPE ve Vídni

Ve dnech 19. a 20. září 2019 jsem byla jako externí spolupracovnice členkou týmu Institutu české levice, z. ú., který se zúčastnil výročního shromáždění Transform! Europe, které se koná každoročně, a jehož členy jsou evropské levicové nadace a organizace, povětšinu hlásící se ke straně Evropské levice. Transform je k této straně podle bruselské legislativy asociován a přidružen jako její nadace a měl by straně Evropské levice poskytovat analytické a teoretické zázemí.

Pokračovat ve čtení

Konference: Otevřená budoucnost - Novotného lávka v Praze

Konference se konala pod záštitou Nadace Rosa Luxemburg Stiftung e. V. a měla za cíl reflektovat posledních 30 let od listopadu 1989 se zaměřením na budoucnost. Konference se zúčastnil tajemník institutu. Konference byla rozdělena do tří bloků. Prvním blokem bylo bilancování polistopadového vývoje, a kam jsme za oněch 30 let dospěli. Ekonom Zbyněk Fiala objasňoval ekonomickou transformaci v 90. letech minulého století a její důsledky pro současnost. Filosof František Neužil se zaměřil na důvody rozpadu státně socialistického systému a poukázal na koncept, kdy filosof Josef Heller označil minulý režim za protosocialismus.

Pokračovat ve čtení