publikace

How death outlives war

39 stránek brožury od Stephanie Savell s podtématem “The Reverberating Impact of the Post-9/11 Wars on Human Health”. Ke stažení v PDF: library.institutcl.cz

Pokračovat ve čtení

Recenze knihy Symposium – souhlasu netřeba

Recenze knihy _ Symposium – souhlasu netřeba _ Náležím do první poválečné generace a jsem vděčný, že mi bylo umožněno kvalitní vzdělání a praxe v radiotechnice a její speciální části, oboru PSS (pasivních sledovacích systémů - veřejnosti známých pod názvy Kopáč, Ramona, Tamara a Věra), které se staly mým životním koníčkem i profesí současně. V souvislosti s tím jsem navštívil řadu zemí světa a mohl prezentovat naši techniku více než stovce zahraničních delegací po roce 1989.

Pokračovat ve čtení

Symposium

Úvod Vše začalo před něco více než rokem, v říjnu 2021. Mnozí z nás byli v objetí pandemie strachu z Covid-19 a s ním spojených strastí mnohých a radostí mála - nevolených. Autor příspěvku byl v té době v objetí intuice, potřebné pomoci několika blízkým a spřízněným duším a ke dni svých narozenin v horečce bez potvrzení Covid-19 mnoha testy na různých místech. Tím došlo k nesplnění slibu daného přátelům: vydat v tištěné formě několik článků.

Pokračovat ve čtení

Kapitalismus je v rozporu se životem příští společnosti

Hodnocení kapitalismu je bezprostředně spojeno se procesy, které se odehrávaly v rámci předchozích dějinných formací. Při zohlednění rozvoje středověké společnosti, zejména její pozdější fáze, je zřejmé, že v ekonomické i společenské oblasti se objevují prvky příští kapitalistické společnosti. V období renesance, na rozdíl od středověkého řádu, s přesně a pevně stanovenými pravidly, která vytvářela pro společnost jakousi „časovou klec“, vznikl pocit svobodného nakládání s vlastním životním časem, díky kulturním proměnám a celkové obrodě prožívání pozemského života (Pešek, 1995, 14-19).

Pokračovat ve čtení

Nové trendy postkovidového světa

31.října 2022 proběhl pracovní seminář Centra strategických a teoretických studií věnovaný postupu prací na aktualizované verzi dokumentu Socialismus v 21. století. Vize a úvahy týkající se nekapitalistického uspořádání je nezbytné konfrontovat s aktuálními trendy (post)kovidového světa. Pavel Sirůček připravil podkladový materiál formou prezentace. Zarámované otevřenými otázkami: Kam dospěla tzv. transformace kapitalismu?, Kam dospěla tzv. revoluce 4.0? a Kam dospěla neoliberální globalizace? Obsáhlá prezentace neopomíjí prohlubující se rozpory a nebezpečně narůstající chaos dnešní doby, s naznačením řady trendů, a to i globálních megatrendů.

Pokračovat ve čtení

Utopický vizionář Bernard Bolzano

U příležitosti 241 let od narození vychází studie nahlížející optikou politické ekonomie na B. Bolzana i jeho ctitele a následovatele. Bolzano nebyl jen matematikem a logikem evropského formátu, teologem, filozofem, učitelem a vychovatelem, nýbrž také kritickým sociálním myslitelem a reformátorem, jehož dílo má i zřetelné dimenze ekonomické. Hospodářské aspekty v Bolzanově vizi hrají důležitou roli a tato nespočívá na fundamentech pouze naivně fantazijních. Východisko jeho ekonomických úvah představuje kategorie vlastnictví. V díle Bolzana lze vystopovat vizionářství sociálního státu, veřejného sektoru či zárodky prvků ekonomie blahobytu.

Pokračovat ve čtení

Názory na politickou situaci a na postavení levice v české společnosti

Autor: KSV v sekci publikace

2. 9. 2022

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu, který pro IČL realizoval Klub společenských věd, přibyla do sekce “Ke stažení” nebo přímo zde.

Pokračovat ve čtení

Ekonomické základy (trvale) udržitelného rozvoje

Rozsáhlou publikaci vydává Ing. Jan Zeman, CSc. v sekci “Ke stažení” nebo přímo zde, tabulková příloha je zde.

Pokračovat ve čtení

At the Heart of Fortress Europe

A new study by Nidžara Ahmetašević , Klaudia Wieser on the role of Austria in European migration politics, has been published and is now available for download. The study provides a broad mapping of Austrian-based multilateral cooperation, actors, and or­ganisations that are heavily involved in EU border externalisation policies far beyond Austrian borders – and therefore in the violent and sometimes lethal approach to people on the move. More: transform-network.net

Pokračovat ve čtení

To nás čeká! Sociální vzpoury, válka bohatých a chudých...

Morální potenciál je stejný ve všech společnostech, ale to, co se liší, je kognitivní síla. „A kdykoli v nějaké civilizaci klesla kognitivní síla, přestávala být adaptabilní, flexibilní či výkonná a prodělávala civilizační úpadek, regresi. Bohužel, obávám se, že to se děje současnému Západu,“ prohlásil profesor Ivo Budil na křtu své nové knihy „Globální dějiny a postliberální společnost“. Upozornil také, že po mnoha staletích, de facto od roku 1000, žije Evropa v civilizaci, která nevěří své budoucnosti nebo se k ní alespoň chová skepticky.

Pokračovat ve čtení