Kontakty

Základní informace o institutu

Zde naleznete identifikační údaje Institutu české levice z. ú. a náš adresář kontaktů.

Pokud hledáte informace ohledně našeho hospodaření jako jsou výsledky hospodaření, informace o našem transparentním účtu, zakládací listinu a další, pak navštivte naši sekci "hospodaření".

Oficiální název

Institut české levice, z. ú.

Právní forma

zapsaný ústav

Identifikační číslo

079 04 550

Sídlo společnosti

Politických vězňů 1531/9
110 00 Praha 1

Transparentní účet

2601590308/2010

ID datové schránky

qb4xpgu

Akademická rada Institutu české levice

Prof.h.c., Ing., Dr. Jan Campbell, Ph. D.předseda Akademické rady
Ing. Ladislav Šafránek, CSc.místopředseda Akademické rady
Ing. Jiří Málekmístopředseda Akademické rady
Ing. Lubomír Vacek, CSc.
RNDr. Daniel Borecký, CSc.
Prof., Ing. Pavel Sirůček, Ph. D.
PhDr. František Neužil
Jana Simonová
Radomír Silber, Ph. D.
JUDr. Čestmír Kubát, CSc.
Ing. Jiří Hanák, CSc.
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
RNDr. Pavel Kalenda, CSc
Mgr. Ondřej Kazík, PhD.
Ing. Jana Simonová, Ph.D.
Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Adresář kontaktů

KontaktE-mailTelefon
Institut české levice

info@institutcl.cz+420 222 897 101
Knihovna Bohumíra Šmerala

knihovna@institutcl.cz+420 222 897 466 +420 739 042 563
ředitel Institutu české levice
PhDr. Josef Skála, CSc.
reditel@institutcl.cz
předseda správní rady
Ing. et. Ing. Leo Luzar, Ph.D.
Tajemník Institutu české levice
Mgr. Jan Klán
tajemnik@institutcl.cz+420 222 897 417