COVID-19 a naše budoucnost

Naše články k tématu COVID-19

Koronavirová pandemie: test lokálních přístupů a globální koordinace

Koronavirová pandemie: test lokálních přístupů a globální koordinace Současná pandemie může mít vážné dopady jak na zdraví a životy mnoha lidí, tak na dlouhodobé uspořádání světa. Podobně působily v dějinách jiné závažné nemoci či války. Toto stanovisko zaujímají nejen autoři kritičtí k současnému globálnímu řádu, ale také bývalý ministr zahraničí USA a národní bezpečnostní poradce Henry Kissinger ve svém článku „Koronavirová pandemie navždy změní světový řád" (Kissinger 2020), kde zdůrazňuje, že je nutné zvládnout současnou pandemii a připravovat se na novou éru.

Pokračovat ve čtení

Pandemie coronaviru ve faktech a ve vybraných souvislostech České republiky

Nový dokument v naší sekci ke stažení na aktuální téma COVID-19 ve faktech a souvislostech relevantních pro Českou republiku od poslance KSČM na Plzeňský kraj - PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiřího Valenty, DBA. Celý text práce naleznete zde.

Pokračovat ve čtení

Ekonomická teorie a koronavirus

Pavel Janíčko - Ekonomická teorie a koronavirus Koronavirová infekce vyvolala (a zřejmě do budoucna ještě vyvolá) řadu většinou negativních ekonomických a samozřejmě také humanitárních efektů s celosvětovým dopadem. Kromě těchto negativních důsledků však opět přinesla i některá pozitiva zejména z pohledu levicově orientovaných lidí a ekonomů. Především došlo (po finanční krizi 2008-2010) k dalšímu podstatnému zpochybnění stávajícího politicko-ekonomického paradigmatu. založeného na teoretické bázi neoklasického modelu s podporou jeho různých makroekonomických a sociálně ekonomických adaptací v podobě ekonomického a politického liberalismu.

Pokračovat ve čtení

Koronavirus a budoucnost

Úvod Dostávám otázky, kdy, co a jak bude po pandemii strachu z koronaviru. Čtu v mediích, která si zaslouží darovat jim čas, nebo ho s nimi tratit (protože můj nikdo koupit nechce nebo mu to není dovoleno) podobné otázky a odpovědi expertů. Bohužel jsou otázky a proto i odpovědi již kvůli formulacím většinově nesprávné a matoucí. Ve výsledku se umocňuje spekulace, naděje a iluze, že s pomocí peněz se dá to nejhorší z následků řešit, zmírnit nebo odložit na lepší časy.

Pokračovat ve čtení

COVID-19 v České republice

Onemocnění COVID – 19, které způsobuje nový koronavirus, se prvního března objevilo i v České republice. Nicméně státní aparát ještě před prvním potvrzeným případem na našem území začal konat ve chvíli, kdy se špatně vyvíjela epidemiologická situace v severní Itálii, kam mnozí naši spoluobčané jezdí na dovolenou. Na našem území byly první tři případy nákazy novým koronavirem potvrzeny 1. března 2020 a jako hlavní zdroj nákazy byla vystopována Itálie, odkud se nakažení vrátili z pobytu.

Pokračovat ve čtení

Ke koronavirové krizi - co dělat

Co dělat? Chtělo by to začít stylově: Evropou obchází strašidlo - strašidlo koronaviru. Pak už ale onen pověstný text je nutno opustit. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se bohužel nikdo nespojil, naopak tato nečekaná pandemie ukázala, jaká je realita jednoty, národní, evropské i světové. Dnes je již skoro jasné, že „koronavirus“ má dva od sebe neoddělitelné a vzájemně provázané aspekty. První je zdravotnický aspekt. Druhý pak jsou ekonomické důsledky aspektu prvního.

Pokračovat ve čtení

COVID-19 ve světě

Za původní ohnisko nákazy novým typem koronaviru (přesným názvem SARS-CoV-2), který způsobuje onemocnění zvané COVID – 19 je považována Čína a její město Wu – chan, kde probíhá velkoobchodní trh nejen s mořskými plody. Vědci již mnohokrát poukazovali na to, že bezbřehý prodej různých mořských živočichů ale nejen jich, může vést ke vzniku nových virů, které mohou způsobit pandemii mezi lidskou populací. Dodnes není přesně jasné, kde se nový koronavirus vlastně vzal.

Pokračovat ve čtení

O čem rozhodla vláda

Schválila odklad splácení úvěrů až o půl roku, současně vláda schválila návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru, příspěvek pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun a také přijala kurzarbeit. Budou podpořeny firmy, které vyrábí zdravotnické potřeby, změní se i role EGAPu, bude kromě pojištění nově poskytovat také záruky velkým firmám nad 250 zaměstnanců, centrální banka také zmírňuje podmínky u hypoték. To jsou informace, které vám pomohou orientovat se v současném stavu některých opatření, která nás čekají.

Pokračovat ve čtení

COVID-19 a západní dělnická třída

Poznámka překladatele: Předkádaný text odráží určitou diskus, která se vede mezi levicí o širších politicko společenských souvislostech koronavirové pandemie. Překlad tohoto článku je pokusem tuto mezinárodní diskusi přenést do českého levicového prostředí a přiblížit globální situaci pro domácí čtenáře. Je to důležité i proto, že máme nedávnou zkušenost z ”krize 2008”, kdy nakonec poraženým v této minulé krizi byla právě dělnická třída, námezdní pracující, tedy ti, na které dopadla plnou silou.

Pokračovat ve čtení