Pořádání a podpora vzdělávacích akcí

V této sekci naleznete přehled konaných akcí, které Instutut české levice pořádá nebo jiným způsobem podporuje.

K dnešnímu dni jsme pro vás již zorganizovali 3 akce, dalších 4 jsme se zúčastnili a další se připravují.

Přehled námi pořádaných akcí

 • 16. 11. 2019 - Kulatý stůl s tématem: Bilance uplynulých 30 let po roce 1989

  V sobotu 16. 11. 2019 uspořádal Institut české levice kulatý stůl, který se věnoval vývoji posledních 30 let od listopadových událostí roku 1989. Hlavními referenty byli sociologové Jiří Boháček a Lubomír Vacek, ekonom a historik Václav Průcha byl...

 • 26. 10. 2019 - Seminář na téma „Mýty a předsudky ženských otázek v období socialismu.“

  V sobotu dne 26. 10. 2019, v ul. Politických vězňů 1531/9, Nové Město, Praha 1, proběhl seminář, který pravidelně dvakrát do roka pořádá Komise žen ve spolupráci s Oddělením pro evropské záležitosti a občanský sektor a Oddělením pro odborné zázemí...

 • 14. 10. 2019 - Panelová diskuse o modelech socialismu z pohledu české levice

  Institut české levice, z. ú. ve spolupráci s Klubem společenských věd, z.s. pořádal Panelovou diskusi o modelech socialismu z pohledu české levice 14. 10. 2019 od 14 hodin v zasedacím sále č. 76 v budově Politických vězňů 1531/9, Praha 1 Moderátor...

Přehled akcí s naší účastí

 • 03. 10. 2019 - Mezinárodní konference Kominterna a střední Evropa

  Konaná dne 3. října 2019 v prostorách Přednáškového sálu Národního archivu v Praze, kterou s Národním archívem spolupořádal Historický ústav Akademie věd České republiky za podpory Strategie AV 21 Akademie věd České republiky. Mezinárodní...

 • 26. 09. 2019 - Konference „Nepodmíněný základní příjem: Řešení pro 21. století?“

  Jako zástupce Institutu české levice, z. ú., jsem se zúčastnil konference, kterou pořádala nadace Rosy Luxemburg Stiftung ve spolupráci s pražskou Školou alternativ a Ekumenickou akademií. Konference byla velice podnětná a její výstupy mohou...

 • 19. 09. 2019 - Shromáždění Transform! Europe ve Vídni

  Ve dnech 19. a 20. září 2019 jsem byla jako externí spolupracovnice členkou týmu Institutu české levice, z. ú., který se zúčastnil výročního shromáždění Transform! Europe, které se koná každoročně, a jehož členy jsou evropské levicové nadace a...

 • 10. 09. 2019 - Konference Otevřená budoucnost - Novotného lávka v Praze

  Konference se konala pod záštitou Nadace Rosa Luxemburg Stiftung e. V. a měla za cíl reflektovat posledních 30 let od listopadu 1989 se zaměřením na budoucnost. Konference se zúčastnil tajemník institutu. Konference byla rozdělena do tří bloků....