100letKSC

Mnichovanství v nás včera a dnes

Roční zkušenost s pandemií kovidu ať obyvatelstva nebo politiky je trudná. Iluzionismy o altruismu, který je nepochybný, jsou od počátku jen částí pravdy našeho času. Zpočátku slabší, ale také nepochybné polistopadové sobectví zprvu malé, ale postupně sílící části obyvatelstva (podle posledních dostupných údajů až kolem šokujících 40 %) postupně defraudovalo prvotní úspěchy loňského jara a posléze nás podle měřitelných údajů dovedlo až na dno Evropy i světa. Ne všechno, co je české, je také hezké.

Pokračovat ve čtení