2019

Kulatý stůl: Bilance uplynulých 30 let po roce 1989

V sobotu 16. 11. 2019 uspořádal Institut české levice kulatý stůl, který se věnoval vývoji posledních 30 let od listopadových událostí roku 1989. Hlavními referenty byli sociologové Jiří Boháček a Lubomír Vacek, ekonom a historik Václav Průcha byl omluven ze zdravotních důvodů. Takže jako třetí referent byl přizván psycholog Stanislav Hendrych. Jiří Boháček předložil svůj příspěvek, kde provedl bilanci vývoje po roce 1989 do současnosti a to na základě empirických dat z různých sociologických výzkumů, jakož i z dat statistického úřadu.

Pokračovat ve čtení

Seminář: Mýty a předsudky ženských otázek v období socialismu

V sobotu dne 26. 10. 2019, v ul. Politických vězňů 1531/9, Nové Město, Praha 1, proběhl seminář, který pravidelně dvakrát do roka pořádá Komise žen ve spolupráci s Oddělením pro evropské záležitosti a občanský sektor a Oddělením pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci ústředního výboru KSČM. Letos se k této akci připojil také Institut české levice, z. ú. Vzhledem k blížícímu se 30. výročí listopadu 1989 bylo zvoleno téma „Mýty a předsudky ženských otázek v období socialismu.

Pokračovat ve čtení

Panelová diskuse: O modelech socialismu z pohledu české levice

Institut české levice, z. ú. ve spolupráci s Klubem společenských věd, z.s. pořádal Panelovou diskusi o modelech socialismu z pohledu české levice 14. 10. 2019 od 14 hodin v zasedacím sále č. 76 v budově Politických vězňů 1531/9, Praha 1. Moderátor diskuze: Jan Klán, tajemník institutu Hosté: Stanislav Grospič, poslanec za KSČM Jiří Malínský, Masarykova demokratická akademie Roman Blaško, redaktor Halo novin Lubomír Ledl, Strana demokratického socialismu Jiří Málek, transform! europe a SPEDD Jednalo se o první akci Institutu české levice, z.

Pokračovat ve čtení

Mezinárodní konference: Kominterna a střední Evropa

Konaná dne 3. října 2019 v prostorách Přednáškového sálu Národního archivu v Praze, kterou s Národním archívem spolupořádal Historický ústav Akademie věd České republiky za podpory Strategie AV 21 Akademie věd České republiky. Mezinárodní konference ke Kominterně měla za cíl vyvrátit určité stereotypy a nepravdivá tvrzení, která jsou překládána směrem ke Kominterně. Konference byla rozčleněna do 6 bloků – Vznik Kominterny a sovětská zahraniční politika, Kominterna v Evropě. Případové studie, Kominterna v anglosaském světě, Kominterna a KSČ, Národnostní politika na příkladu Podkarpatské Rusi a Rudé družstevnictví, rozpuštění Kominterny a její reinkarnace.

Pokračovat ve čtení

Konference: Nepodmínění základní příjem: Řešení pro 21. století?

Jako zástupce Institutu české levice, z. ú., jsem se zúčastnil konference, kterou pořádala nadace Rosy Luxemburg Stiftung ve spolupráci s pražskou Školou alternativ a Ekumenickou akademií. Konference byla velice podnětná a její výstupy mohou sloužit pro implementaci nepodmíněného základních příjmu do programů levicových stran. Konference byla rozdělena do 4 bloků, kdy první dva se týkaly teoretického uchopení konceptu základního příjmu a zbylé se věnovaly praktické implementaci. Nejzajímavější byly příspěvky zahraničních hostů z Německa a Finska.

Pokračovat ve čtení

Konference: TRANSFORM! EUROPE ve Vídni

Ve dnech 19. a 20. září 2019 jsem byla jako externí spolupracovnice členkou týmu Institutu české levice, z. ú., který se zúčastnil výročního shromáždění Transform! Europe, které se koná každoročně, a jehož členy jsou evropské levicové nadace a organizace, povětšinu hlásící se ke straně Evropské levice. Transform je k této straně podle bruselské legislativy asociován a přidružen jako její nadace a měl by straně Evropské levice poskytovat analytické a teoretické zázemí.

Pokračovat ve čtení

Konference: Otevřená budoucnost - Novotného lávka v Praze

Konference se konala pod záštitou Nadace Rosa Luxemburg Stiftung e. V. a měla za cíl reflektovat posledních 30 let od listopadu 1989 se zaměřením na budoucnost. Konference se zúčastnil tajemník institutu. Konference byla rozdělena do tří bloků. Prvním blokem bylo bilancování polistopadového vývoje, a kam jsme za oněch 30 let dospěli. Ekonom Zbyněk Fiala objasňoval ekonomickou transformaci v 90. letech minulého století a její důsledky pro současnost. Filosof František Neužil se zaměřil na důvody rozpadu státně socialistického systému a poukázal na koncept, kdy filosof Josef Heller označil minulý režim za protosocialismus.

Pokračovat ve čtení