2020

Názory převážně levicových občanů ČR na aktuální politickou situaci a stav levicového hnutí

Názory převážně levicových občanů ČR na aktuální politickou situaci a stav levicového hnutí Autorský kolektiv : Mgr. Jiří Boháček, Dr. Mgr. Jan Klán, RSDr. Ján Mišovič, CSc. Ing. Lubomír Vacek, CSc. Institut české levice Praha, SPED ve spolupráci s Transform!europe Listopad 2020 V roce 2020 se realizuje dlouhodobý projekt zaměřený na analýzu politického chování příznivců radikální levice. Tento projekt garantuje Společnost pro evropský dialog (SPED) a při jeho realizaci spolupracuje s Institutem české levice.

Pokračovat ve čtení

Kam utekli voliči levice? Rozhovor Haló novin se sociologem Janem Klánem*

Kam utekli voliči levice? Rozhovor Haló novin se sociologem Janem Klánem Studie reaguje na změnu celé společnosti, kdy neexistuje jednolitý proletariát, jako býval v raných fázích industrializace. Mladí lidé si často neuvědomují, že jejich honba za zážitky a užívání, bez starosti, rebelství, je určována dluhem a půjčkami. Tradiční volič, jak tomu kdysi bývalo (dělník), dnes někdy volí dokonce pravici (ODS), čemuž by se klasikové socialismu podivili. Základní příjem je předstupeň komunismu, neboť základním příjmem mají být naplněny pouze základní a nikoli všechny potřeby lidí.

Pokračovat ve čtení

100 let Prosincové generální stávky na Kladensku aneb když bylo Kladno „rudý Kronštadt“

Nová publikace v naší sekci Ke stažení. Eva Vlčková, Ladislav Nyš, Jiří Kopsa 100 let Prosincové generální stávky na Kladensku aneb když bylo Kladno „rudý Kronštadt“ Léta 1918-1920 – roky dramatického zápasu o charakter nové republiky, patří právem k nejslavnějším epochám bojů kladenských pracujících i celé novodobé historie našeho kraje. V těchto letech stál skutečně kladenský proletariát, díky své ideové vyspělosti, organizační semknutosti a disciplinovanosti, v čele celého českého dělnického hnutí.

Pokračovat ve čtení

Rozhovor Haló novin s poslancem a historikem docentem Miroslavem Grebeníčkem

K 200. výročí narození Bedřicha Engelse Ne laciné proklamace, ale vzdělanost, čestnost a pevnost mu zjednaly velkou autoritu Rozhovor Haló novin s poslancem a historikem docentem Miroslavem Grebeníčkem *Dne 28. listopadu 1820, tedy před 200 lety, se narodil »bezvýznamný filozof 19. století«, jak Bedřicha Engelse nazval Václav Havel. Byl to opravdu tak bezvýznamný filozof? O Bedřichu Engelsovi je známo, že přestože se celoživotně věnoval obchodu, ke kterému jej nasměroval jeho otec, majitel textilní továrny, tak neméně času věnoval sebevzdělávání.

Pokračovat ve čtení

Report z on–line diskuze ke studii Kam utekli voliči levice?

Report z on–line diskuze ke studii „Kam utekli voliči levice?" Vzhledem k tomu, že nás nadále trvající omezení, které souvisí s bojem proti nemoci COVID – 19, omezují v pořádání fyzických seminářů, jsme se rozhodli uskutečnit on – line diskuzi na sociální síti Facebook. Tato diskuze probíhala nad studií Jana Klána „Kam utekli voliči radikální levice?". První dva semináře na toto téma proběhly ještě fyzicky, ale závěrečný seminář jsme byli nuceni přesunout do on – line prostoru.

Pokračovat ve čtení

Základní příjem: Každému podle jeho základních potřeb - Videorozhovor s Markem Hrubcem

Základní příjem: Každému podle jeho základních potřeb Videorozhovor s Markem Hrubcem (https://www.youtube.com/watch?v=IReLc9uELPY). Nepodmíněný základní příjem je prvním krokem k naplnění známého principu “Každému podle jeho potřeb”, neboť základní příjem uskutečňuje princip “Každému podle jeho základních potřeb”. Celoroční informační, diskusní a petiční iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem byla zahájena 25. září 2020 ve všech zemích Evropské unie. Podobné aktivity nyní probíhají také v Norsku, Švýcarsku a dalších evropských zemích. Více o nepodmíněném základním příjmu se můžete dozvědět v Haló novinách zde (http://www.

Pokračovat ve čtení

Leninova děsivá zpráva dnešku: musíme jednat

Autor: SPED v sekci clanky

18. 11. 2020

Leninova „děsivá" zpráva dnešku: musíme jednat. Eszter Bartha (E.B.) vyzpovídal Tamáse Krausze (T.K.) u příležitosti 150. výročí Leninova narození E.B.: Proč dnes musíme mluvit o Leninovi? T.K.: Bertrand Russell nazval 20. století stoletím Lenina a Einsteina. Zapomněl dodat, že nebudou chybět ani ve 21. století. I když je to už 30 let od pádu státního socialismu a rozpadu Sovětského svazu, liberálové a nacionalisté z východní Evropy a Ruska stále sdílejí divokou nenávist, která se projevila v jejich vzpomínkách na Lenina u příležitosti 150.

Pokračovat ve čtení

Levice? ano, ale jaká?

LEVICE? ano, ale jaká? (příspěvek k diskusi) Institut české levice zorganizoval třídílný seminář na téma „Kam utekli voliči levice". Téma velmi zajímavé a aktuální, hledající odpověď příčiny a důsledky dlouhodobého trendu snižování počtu členů, voličů i sympatizantů tzv. levicových stran. Význam tématu je akcentován přípravou, průběhem a výsledky voleb do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu, peripetiemi a názorovým pnutím v KSČM v souvislosti se XI. sjezdem strany, blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ale i nestálostí vlastní „levicové scény" českého politického jeviště, charakteristické vznikem, stagnací, prolínáním a zánikem nerůznějších za levici se prohlašujících či levicovými názory se zaštiťujících zcela marginálních stran, iniciativ a hnutí.

Pokračovat ve čtení

Recenze nového filmu: Vždy připraven!

Recenze nového filmu: Vždy připraven! Jan Campbell Vždy připraven! Takový je název filmu (Německo / USA) z roku 2010 režiséra Markuse Gollera a scénáristy Olivera Ziegenbalga. Film představuje příběh dvojice naivních mladíků z NDR po pádu berlínské zdi, která se vydala na jízdu napříč Amerikou. Podnikaví nadšenci s bídnou angličtinou, praktickou neznalostí amerických reálií, ale se špetkou vrozeného humoru se vypravila do San Franciska. Tam před deseti lety údajně utekl otec jednoho z nich.

Pokračovat ve čtení

Regionální volby v ČR – říjen 2020

Regionální volby v ČR – říjen 2020 Čísla : regionální volby se týkaly 13 krajů (regionů), neprobíhaly v Praze (hlavní město má zvláštní statutem), kde se zastupitelstvo volí podle jiného zákona (společně s místními volbami v obcích). Celkově mohlo volit 7399299 voličů, platných hlasů bylo odevzdáno 2769361 hlasů, tj. 37,4 % (celková volební účast 37,95 %). Počty (souhrnné za ČR) získaných hlasů: ANO 604441 (21,83 % z celkových hlasů); Piráti 333153 (12,03%); ODS 192946 (6,97 %); STAN 167459 (6,05 %); SPD 167459 (6,14 %); ČSSD 136427 hlasů + v rámci 2 koalicí celkem za tyto koalice 9023 a 24529 hlasů (4,93 % + 0,33 % + 0,57 %); KSČM 131770 hlasů (4,76 %); KDU-ČSL 141477 (5,11 %) – tato strana byla ještě v řadě dalších koalic; Zelení 4868 hlasů + koalice s ČSSD 15726 a s Lib.

Pokračovat ve čtení