2020

Sto let od narození Jana Simoty

Před sto lety se narodil národní umělec sochař Jan Simota, profesor a rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové, významný tvůrce v oblasti monumentálního a dekorativního sochařství a medaile. Jan Simota pocházel z jižních Čech z velmi prostých poměrů, rodinu živila pouze matka. Po studiu na bechyňské keramické škole, kde vznikají díla jako studie rukou a glazovaná hlava Utrpení,jasný důkaz studentova výrazného talentu, pokračuje ve studiu na pražské Uměleckoprůmyslové škole u Josefa Mařatky,někdejšího Rodinova českého žáka, po jeho úmrtí je školen Janem Laudou, se kterým jej sbližuje Laudův zájem o keramiku.

Pokračovat ve čtení

Z akce: Zaveďme nepodmíněný základní příjem

Institut české levice, z. ú. a Česká část Iniciativy evropských občanů Zaveďme nepodmíněný základní příjem uspořádaly ve čtvrtek dne 17. 9. 2020 v Praze na Novotného lávce seminář k problematice nepodmíněného základního příjmu. Téma se nediskutuje v České republice poprvé, podobná iniciativa zde byla již v letech 2013 – 2014, ale od té doby nastal poměrně značný posun k zavedení tohoto atributu do společnosti. Nepodmíněný základní příjem (NZP) je významnou civilizační změnou.

Pokračovat ve čtení

Report z akce 2. 9. Kam utekli voliči levice?

Report z akce 2. 9. Kam utekli voliči levice? Analýza voličů ČSSD, SPD, Strany zelených a malých neparlamentních stran (Idealisté, Budoucnost a Levice) Ve středu 2. 9. 2020 uskutečnil Institut české levice, z. ú. Další pokračování kulatého stolu na téma: Kam utekli voliči radikální levice? Tentokrát se sociální vědec Marek Hrubec a sociolog Jan Klán zaměřili na strany, kam sice voliči levice utekli, ale dnes od těchto stran přestupují mezi nevoliče.

Pokračovat ve čtení

30. výročí úmrtí Hany Wichterlové

Letos uplyne třicet let od úmrtí významné sochařky Hany Wichterlové (1903-1990), zakladatelské osobnosti českého avantgardního sochařství, umělkyně světového formátu. Hana Wichterlová se narodila v Prostějově v rodině průmyslníků spjatých se slavnou místní firmou WIKOV. Jejím bratrem byl světoznámý vědec prof. Otto Wichterle. Po místním gymnáziu studuje v malířské škole Vlada Bukovace a Jakuba Obrovského, odkud nespokojená odchází do sochařské školy tolerantního Jana Štursy. Prokazuje se pouze vyřezanými loutkami, Štursa však ihned rozpoznává její talent.

Pokračovat ve čtení

EN: SOME REFLECTIONS ON OUR DAYS

SOME REFLECTIONS ON OUR DAYS Tiberio Graziani, Chairman Vision & Global Trends – International Institute for Global Analyses tibgraziani@gmail.com Pandemic - international relations As far as international relations are concerned, the pandemic has undermined traditional partnership relationships, in particular those within the western field, accelerated the disintegration processes of the European Union, contributed to limiting the integration process of the Eurasian Economic Union , the emerging weight of Russia of and China is accentuated.

Pokračovat ve čtení

Některá zrcadlení našich dnů

Některá zrcadlení našich dnů Tiberio Graziani, Vision &Global Trends – International Institute for Global Analyses Pandemie - mezinárodní vztahy Pokud jde o mezinárodní vztahy, pandemie podkopala tradiční partnerské vztahy, zejména vztahy na Západě, urychlila procesy rozpadu Evropské unie, přispěla k omezení integračního procesu euroasijské hospodářské unie, zdůraznila nastupující váhu Ruska a Číny. Zdá se, že systémy založené na liberálních demokratických principech, na individualismu a na tzv. „západních" hodnotách neodolají zkoušce pandemií této velikosti.

Pokračovat ve čtení

Diskuse u kulatého stolu 28.7.2020 - Dopady COVID-19

Kulatý stůl ICL 28. července 2020 Jan Campbell Všeobecné téze a název témat. Co víme - historii pandemií různých typů, vyplývající vědecké poznatky, částečně – profilaktické možnosti a léčení. Dnes k tomu můžeme doplnit: nepřehledné množství tzv. vědeckých studií, nepřehledné množství oficiální informace, nepřehledné množství neoficiální informace. autorství (příroda, člověk nebo zásah člověka do přírody), mutační potenciál… Co nevíme - všechny způsoby šíření, etnicita, geografie (výška lokality, atd.), všechny primární a sekundární následky, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, imunita (krátkodobá nebo střednědobá, jiná), žádná statistika patologických závěrů, správné cestě k léčení: art legis, alternativní, smíšené, jiné.

Pokračovat ve čtení

40. výročí úmrtí sochařky Evy Kmentové

40 let uplynulo od úmrtí sochařky Evy Kmentové, významné osobnosti českého poválečného sochařství, spjaté s modernistickými tendencemi konce 50. a průběhu 60. let 20. století, autorce nekonvenčních soch pro architekturu a veřejný prostor i citlivých plastik humanistického obsahu. Eva Kmentová se narodila v rodině učitele žižkovské řezbářské školy, kde později sama studovala. Její další výtvarné školení se uskutečnilo v ateliéru profesora Josefa Wagnera na prařské Vysoké škole umělecko-průmyslové, v podnětné atmosféře poválečného experimentování a nasávání vlivů místní i světové moderny.

Pokračovat ve čtení

Diskuse u kulatého stolu 28.7.2020 - Dopady COVID-19

Na konci července (28. 7. 2020) uskutečnil Institut české levice, z. ú. kulatý stůl, který se věnoval dopadům současné pandemie COVID – 19. Úvodní slovo na akci pronesl Stanislav Grospič, který poukázal na to, že problematika pandemie je zde již několik měsíců. Největším opatřením současné vlády v rámci řešení současné krize je navýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard. Zmínil také problematiku nadcházejících krajských voleb, kdy by bylo znemožněno lidem v karanténě, aby vykonali své volební právo.

Pokračovat ve čtení

Z akce: Kam utekli voliči levice?

V úterý 23. 6. 2020 uskutečnil Institut české levice, z. ú. Kulatý stůl s tématem: Kam utekli voliči radikální levice? Jako řečníci vystoupil doc. Marek Hrubec – filosof a sociální vědec a Mgr. Jan Klán, který napsal sociologickou studii, které se věnuje odlivu voličů radikální levice. Kulatý stůl řídil Jiří Boháček, předseda Klubu společenských věd. Celkem dorazilo kolem 30 lidí. Marek hrubec na úvod zmínil současný stav společnosti a pohyby v politice.

Pokračovat ve čtení