4.0

Bublina 4.0 – marxistický pohled prizmatem staré levice

Světem má dramaticky otřásat tzv. čtvrtá průmyslová revoluce (4IR). Technologie 4.0 mají mít nedozírné dopady nejenom na hospodářství, nýbrž mají vést k převratné globální revoluci celospolečenské. S projekty a vizemi 4.0 je spojeno mnoho mýtů. Tyto je možné demaskovat s využitím metodologie marxistické politické ekonomie, včetně instrumentária inovačních dlouhých K-vln. K rozvoji marxistické vědy přitom významně přispěli také čeští ekonomové. Celý text odborné studie naleznete v pdf zde

Pokračovat ve čtení