Cerny

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XXII.

V 60 letech mezi mladé nadějné literární teoretiky a historiky patřil Milan Blahynka, narodil se v roce 1933. Studoval na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci češtinu a estetiku, ukončil v roce 1956 diplomovou prací o Vítězslavu Nezvalovi. Působil jako pracovník knihovny, středoškolský pedagog, v letech 1963-1989 v Ústavu české literatury Československé akademie věd, vysokoškolský pedagog. Do konce 60. let publikoval řadu textů, jako například: Marie Pujmanová (1961), Jak rozumět próze (1968), Nezval dramatik (1972), Rukověť dějin literatury pro 4.

Pokračovat ve čtení