Demografie

Demografie a její úskalí

Z důvoduů vážnosti problematiky, vyloučení podezření z nadržování Rusům či jejich poznatkům, které slouží k přijetí mnoha rozhodnutí především Kremlu, a pro snadnější pochopení závěru přednášky v následující části budu používat výlučně americké nebo západoevropské zdroje a definice. Zástupně uvádím biografická data jednoho Američana a jednoho Němce a jednu důležitou teorii, která má platnost i pro celou českou kotlinu. Jack A. Goldstone (30. září 1953) je americký sociolog, politolog a historik, specializující se na studium sociálních hnutí, revolucí, politické demografie a “vzestupu Západu " ve světových dějinách.

Pokračovat ve čtení