Diskuse

Report z on–line diskuze ke studii Kam utekli voliči levice?

Report z on–line diskuze ke studii „Kam utekli voliči levice?" Vzhledem k tomu, že nás nadále trvající omezení, které souvisí s bojem proti nemoci COVID – 19, omezují v pořádání fyzických seminářů, jsme se rozhodli uskutečnit on – line diskuzi na sociální síti Facebook. Tato diskuze probíhala nad studií Jana Klána „Kam utekli voliči radikální levice?". První dva semináře na toto téma proběhly ještě fyzicky, ale závěrečný seminář jsme byli nuceni přesunout do on – line prostoru.

Pokračovat ve čtení

Levice? ano, ale jaká?

LEVICE? ano, ale jaká? (příspěvek k diskusi) Institut české levice zorganizoval třídílný seminář na téma „Kam utekli voliči levice". Téma velmi zajímavé a aktuální, hledající odpověď příčiny a důsledky dlouhodobého trendu snižování počtu členů, voličů i sympatizantů tzv. levicových stran. Význam tématu je akcentován přípravou, průběhem a výsledky voleb do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu, peripetiemi a názorovým pnutím v KSČM v souvislosti se XI. sjezdem strany, blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ale i nestálostí vlastní „levicové scény" českého politického jeviště, charakteristické vznikem, stagnací, prolínáním a zánikem nerůznějších za levici se prohlašujících či levicovými názory se zaštiťujících zcela marginálních stran, iniciativ a hnutí.

Pokračovat ve čtení

Diskuse u kulatého stolu 28.7.2020 - Dopady COVID-19

Kulatý stůl ICL 28. července 2020 Jan Campbell Všeobecné téze a název témat. Co víme - historii pandemií různých typů, vyplývající vědecké poznatky, částečně – profilaktické možnosti a léčení. Dnes k tomu můžeme doplnit: nepřehledné množství tzv. vědeckých studií, nepřehledné množství oficiální informace, nepřehledné množství neoficiální informace. autorství (příroda, člověk nebo zásah člověka do přírody), mutační potenciál… Co nevíme - všechny způsoby šíření, etnicita, geografie (výška lokality, atd.), všechny primární a sekundární následky, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, imunita (krátkodobá nebo střednědobá, jiná), žádná statistika patologických závěrů, správné cestě k léčení: art legis, alternativní, smíšené, jiné.

Pokračovat ve čtení

Kulatý stůl: Bilance uplynulých 30 let po roce 1989

V sobotu 16. 11. 2019 uspořádal Institut české levice kulatý stůl, který se věnoval vývoji posledních 30 let od listopadových událostí roku 1989. Hlavními referenty byli sociologové Jiří Boháček a Lubomír Vacek, ekonom a historik Václav Průcha byl omluven ze zdravotních důvodů. Takže jako třetí referent byl přizván psycholog Stanislav Hendrych. Jiří Boháček předložil svůj příspěvek, kde provedl bilanci vývoje po roce 1989 do současnosti a to na základě empirických dat z různých sociologických výzkumů, jakož i z dat statistického úřadu.

Pokračovat ve čtení

Panelová diskuse: O modelech socialismu z pohledu české levice

Institut české levice, z. ú. ve spolupráci s Klubem společenských věd, z.s. pořádal Panelovou diskusi o modelech socialismu z pohledu české levice 14. 10. 2019 od 14 hodin v zasedacím sále č. 76 v budově Politických vězňů 1531/9, Praha 1. Moderátor diskuze: Jan Klán, tajemník institutu Hosté: Stanislav Grospič, poslanec za KSČM Jiří Malínský, Masarykova demokratická akademie Roman Blaško, redaktor Halo novin Lubomír Ledl, Strana demokratického socialismu Jiří Málek, transform! europe a SPEDD Jednalo se o první akci Institutu české levice, z.

Pokračovat ve čtení