Hoffmeister

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout IX.

Jsou osobnosti v našich kulturních dějinách, které velmi výrazně ovlivnily nejen svou dobu, ale jsou svým způsobem jistým vzorem pro další generace. Adolf Hoffmeister /1902 – 1973 / je toho naprosto jasným příkladem, a to v celé šíři svého působení. Jako spisovatel, výtvarník, kulturní pracovník, glosátor své doby, s jasnými vizemi do budoucnosti. Někteří jeho souputníci přímo nesouhlasili s jeho názory, ale vždy poukazovali na jejich jedinečnost a smysl dialogu.

Pokračovat ve čtení