ICL

Výběrové řízení na pozici ředitele Institutu české levice, z. ú.

Správní rada Institutu české levice (dále IČL) se rozhodla veřejně vyzvat zájemce ze širší odborné veřejnosti s nabídkou na obsazení pozice ředitele institutu. IČL a jeho ředitel jsou významnou součástí levicového spektra politiky České republiky. Jejich posláním je otevírat, diskutovat, promýšlet a zpracovávat témata moderní levicové politiky a usilovat o její dobré jméno ve společnosti, a to především skrze vlastní výzkumnou činnost, pořádání různých odborných konferencí, seminářů a přednášek. Účelem IČL je také tvorba analýz a publikací s levicovou tematikou spolu se zajišťováním vzdělávacích, informačních služeb s cílem podpořit rozvoj demokracie, občanské společnosti, politické kultury.

Pokračovat ve čtení

Poděkování za spolupráci potěší

Autor: v sekci nase-akce

3. 8. 2021

Velmi pozitivních výsledků dosáhl IČL ve spolupráci se zahraničními partnery jako je ČLR, kdy se díky J. Campbellovi, předsedovi akademické rady IČL, uskutečnil společný on-line seminář k 100. výročí KS Číny a to 23. 6. 2021, kterého se účastnil velvyslanec ČLR v ČR a další odborníci jak z akademických pracovišť v ČLR, tak i z některých českých institucí (Československý zahraniční institut) nebo ze zahraničí (spolupředsedkyně Transform, která je zároveň vedoucí vědeckou pracovnicí Nadace R.

Pokračovat ve čtení