Ingarden

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XVII.

Osobnost, která svým způsobem zasáhla nejen do filosofického a umělecko-historického myšlení 60. let byl filosof, estetik, literární teoretik Roman Ingarden / Krakov 1893-1970/.Studoval matematiku a filosofii, přednášel na universitě ve Lvově a Krakově. Jeho texty byly přeloženy do řady jazyků, také do češtiny. Jeho texty, i když nebyly k dispozici v češtině, přesto byly z velké části známy v našem prostředí. Česky pak vyšly knihy O poznání literárního díla, 1967, Umělecké dílo literární, 1989.

Pokračovat ve čtení