Jakobson

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XIX.

Literární historik a lingvista, představitel strukturalismu, Roman Osipovič Jakobson / 1896 – 1982/. Absolvoval Moskevskou universitu, obecnou jazykovědu. V období první republiky žil v Československu, podílel se na založení Pražského lingvistického kroužku. Spolu s V. Mathesiem, J. Mukařovským a dalšími. Působil také v Brně na Masarykově universitě. Jeho vliv v rámci české a československé kultury byl stále patrný, i když žil nakonec v USA. Za svého pobytu v ČSR i v pozdějších letech se intenzivně zabýval hlavně starší českou literaturou.

Pokračovat ve čtení