Kanturkova

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XV.

Mezi osobnosti, které se zapsaly do kulturního povědomí 60. let patřil bezpochyby i umělecký historik Václav Vojtěch Štech./ 1885- 1974 / 60. léta patřila k závěrečné kapitole jeho bohatého života a právě v této etapě, nesmírně obohatil nejširší veřejnost o problematiku umělecko-historickou. Bezesporu patřil v těm společenskovědním odborníkům, historikům, kteří nejen svým vzděláním, svými vědomostmi si dovedli získat to nejširší publikum. Byla to především televize, která umožnila realizovat cyklus nazvaný Procházky Prahou, kde právě V.

Pokračovat ve čtení