Kazachstan

Tři zamyšlení (3) - Co nabízí pokus o převrat v Kazachstánu

EU, ČR, RF a mnoho dalších státu vzniklých po rozpadu SSSR mají dnes možnost přistoupit ke změně blance v zahraniční politice, k vypracování preventivních měr, aniž by se o nich muselo veřejně mluvit a vyhodnocení faktů z pokusu o převrat v Kazachstánu. Potvrzuje se historická zkušenost, že kličkování i na dobu omezenou mezi Západem a s ním spojeným Tureckem, ČLR a RF, pomalé a pozdní předání moci politiky první etapy převratů ve všech státech bývalého SSSR, včetně ČR v době objektivních a zásadních geopolitických změn, které praktikoval Nazarbajev po celá desetiletí, nemůže být úspěšné.

Pokračovat ve čtení

Tři zamyšlení (2) - Kazachstán po odchodu vojsk Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB)

Nemám důvod měnit své přesvědčení, že Kazachstán bude nadále pokračovat ve své specifické vícevektorové politice. Proč? Protože jinak nemůže přežít. Ve skutečnosti se jedná o přežití za každou cenu. Přežít teď, bez ohledu na cenu a trendy v představitelné budoucnosti. Lednové události potvrzují, že každá země má vlastní ideu, která vysvětluje smysl její existence, ospravedlňuje moc elity, její činy a skutky. Neplatí to jenom pro každou postsovětskou republiku, ale i pro ČR.

Pokračovat ve čtení

Tři zamyšlení (1) - Nevděčné NATO

Tři zamyšlení se věnují tématům:1) Nevděčné NATO po znovuzrození neoslavuje, 2) Kazachstán po odchodu vojsk OSKB a 3) Co nabízí pokus o převrat v Kazachstánu. Nevděčné NATO Svět směřuje k nové verzi karibské krize. Je to téměř oficiální. V tomto boji nebudou použity jaderné zbraně. Nejsou potřeba proti nadbytku konvenčních raket, největšímu vojenskému námořnictvu na světě (cca 300 lodí plus), ani proti USA, stále nerozumějící ruské nabídce dohodnout se a soupeřit mírovými prostředky?

Pokračovat ve čtení